Ny avhandling avslöjar vägen till framgång

Hur kan företag skapa konkurrensfördelar som varar över lång tid? En ny avhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ger svaret.

Nolans mekaniska verkstad är ett av de företag som Christian Jansson har studerat i sin avhandling. Under de senaste 20 åren har de varit tre gånger så lönsamt som branschgenomsnittet. Ett så framgångrikt företag hittar man bara ett på 200. En viktig del i företagets framgång kan förklaras med genuina satsningar på medarbetarna.

– Företaget är känt för sina generösa personalförmåner. Därför har de kunnat locka till sig och behålla de skickligaste yrkesarbetarna. De är en förutsättning för att upprätthålla hög kvalitet. Och eftersom kunderna kan lita på resultatet kan företaget ta ett bra pris. Samtidigt får företaget en god effektivitet då medarbetarna är motiverade och håller ett högt arbetstempo. Allt hänger samman, menar Christian Jansson.

Dessutom bedriver företaget ett systematiskt uppföljningsarbete där varje enskild order efterkalkyleras. Det ger underlag för att sätta priser så att alla jobb blir lönsamma. Accepterar inte kunden ett pris, avstår företaget hellre från att tillverka produkten.

I avhandlingen ”Företag med framgång – hur resurser kan skapa varaktiga konkurrensfördelar” går Christian Jansson på djupet med frågan om varför vissa företag lyckas. Han utgår från tre mellanstora företag inom teknik och tillverkning som varit osedvanligt lönsamma eller haft hög tillväxt under långa tidsperioder.

Totalt har ha spenderat två år hos företagen. Med intervjuer och deltagande observationer har han lärt känna företagskulturen och fått olika perspektiv från såväl företagsledning och anställda som kunder.

– De framgångsrika företagen ser till att använda sina resurser på rätt sätt. Det som verkligen gör skillnad är att kombinera ett antal olika resurser för att skapa konkurrensfördelar, berättar Christian Jansson som hoppas att hans studie ska inspirera andra mindre och medelstora företag att lära av de som lyckats.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.