Småföretagare ratar sociala medier

Sociala medier är inget för de svenska småföretagarna. Populärast är Facebook, men de flesta avstår från både Twitter och bloggar.

Svenska småföretagare har inte hittat hem till sociala medier. Facebook är det som är mest populärt, men endast var fjärde svensk småföretagare använder kanalen dagligen. 38 procent har aldrig använt sig av Facebook. Bara var tjugonde småföretagare twittrar dagligen. Bloggen är inte heller något för småföretagaren. Endast fem procent av de tillfrågade bloggar varje dag. Majoriteten, 72 procent, bloggar inte överhuvudtaget.

– Småföretagare har begränsat med tid och det kan ses som en anledning till att de inte använder sig av sociala mediekanaler. De nackdelar som många tillskriver sociala medier är att de är just tidsödande att hantera, att de är svår- eller okontrollerbara, och att effekterna för en småföretagare är små eller svåra att mäta, säger Magnus Nilselid, vd på e-bokföringsföretaget Speedledger som genomfört undersökningen.

Samtidigt poängterar han att sociala medier är en viktig marknadsföringskanal.

– Många marknadsföringsexperter förespråkar kanalvalet dels för dess kostnadseffektivitet men också för att det skapar en högre synlighet på webben, något som lever kvar över tid. Trots detta är sociala medier fortfarande inte prioriterat bland småföretagarna i Sverige år 2012, säger Magnus Nilselid.

246 småföretagare i Sverige från skilda branscher medverkade i studien.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.