Garanterat kul på jobbet

Konsultföretaget HIQ Data AB har skapat en ”kul på jobbet-garanti”. Det innebär att de anställdas trivsel på arbetsplatsen ska befrämjas. Var och ens kompetens ska ges möjlighet att utvecklas och kunskaper ska kunna vidareförmedlas på ett sådant sätt att de för andra kan bli en del i en personlig kompetenshöjning.

Att arbeta är kul. Ordet kul blir aningen appart i sammanhanget eftersom dataföretaget HIQs anställda handplockas. De flesta är civilingenjörer med arbetsuppgifter i en krävande och snabbt utvecklande bransch. Men kanske just därför är det nödvändigt att se till att de 230 anställda i Stockholm får ytterligare stimulans än enbart det arbetet genererar.

När man lämnat den brusande gatutrafiken bakom sig är det första man möter i entrén till HIQs kontor på Sveavägen Olle Baertlings färgstarka konkretistiska väggmålningar. Stiliserat, välavvägt och elegant omfamnar konstverket besökaren.

Hissen för besökaren till 17:e våningen och det är en trivsam miljö man möter på HIQs kontor.

– Här har vi barnrummet, presenterar Patrik Boman, VD HiQ Stockholm. Barnrummet är en del av HIQs ”kul på jobbet-garanti”. Det är inget relaxrum för de anställda utan ett lekrum för deras barn. När det blir körigt med barnpassning kan arbetsplatsens extra ytor bli en tillfällig fristad för barnen.

Balans mellan jobb och fritid

– Vårt synsätt är kapitalhumansitiskt, det innnebär att när man arbetar i en hälsosam miljö ur social- och psykologisk synvinkel mår man bra och presterar bättre, säger Patrik Boman. Det handlar om helhet där det måste finnas en balans mellan yrkes- och privatliv.

Detta är bakgrunden till kul på jobbet-garantin som i sak inte är en skriven garanti utan istället visar på den ambition företaget har att deras anställda ska trivas på arbetsplatsen. En del ligger i möjligheten att arbeta med intressanta uppdrag hos framgångsrika kunder, medan en annan del är att det är viktigt att ha kul tillsammans med sina arbetskamrater. Något program finns inte, utan man brukar skämtsamt på företaget säga att den som inte har kul får väl sluta.

Inom HIQs ledning menar man att när det råder balans mellan privat- och yrkesliv så ökar också viljan och orken att prova på nya roller. Lusten till utveckling kan innebära att man väljer att gå in i andra former av uppdrag. Genom olika projekt kan de anställda finna nya utmaningar, men de bör helst inte arbeta längre än ett år med ett uppdrag.

De kunskaper och färdigheter som förvärvas vidareförmedlas sedan till andra konsulter inom koncernen.

– Det är viktigt att kompetens överförs till medarbetarna. Var och en blir bättre och bättre. Vi ökar därmed kvaliteteten och erfarenheten som kommer våra kunder, uppdragsgivarna, tillgodo, säger Patrik Boman

Rollbyten viktigt

Som en röd tråd genom HIQs företagsidé löper att alla ska kunna byta roll med varandra och ge av sin kunskaper. Just det ledde till att alla anställda fick vara med om rollspel i stort format på Högfjällshotellet i Kittelfjäll en vecka i mars. Samtliga fick byta roll, vara pistvakt, vaktmästare och så vidare. Det var ett rollspel som synliggör social kompetens, serviceinriktning och förmåga att lära sig nya uppgifter och inte minst använda dem till gagn för andra.

– Även VDn ska kunna byta roll, han ska inte värja sig för att också gå in i rollen som vaktmästare. Att skruva i en lampa ska inte vara ett hinder. Fjällresan blev ett roligt experiment, konstaterar Patrik Boman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.