nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Exempel

Bristande kvalitet höll på att sänka Doro

Stora kvalitetsproblem, missnöjda kunder och en försäljning i fritt fall var verkligheten för Doro 2001. Ett massivt kvalitetsarbete drogs igång för att rädda företaget och idag ställer man mycket höga krav på att produkterna ska hålla hög kvalitet.

Lokaluthyrning med kvalitet

Knepet för att nå framgång är att arbeta med olika kvalitetsmodeller beroende på situation och behov. Det menar Thomas Fuchs, kvalitetsmedveten vd för fastighetsbolaget A4 Vasallen AB i Östersund som bland annat fått Kvalitetsutmärkelsen i Jämtland.

SAS satsar på tidiga åtgärder

SAS har satsat på ett projekt för att hitta nya sätt att förebygga hälsoproblem bland medarbetarna. En kartläggning visade att kostnaderna för den sjuka personalen var nio miljoner per år, men genom att tidigt sätta in rehabilitering får man medarbetare som mår bättre samtidigt som SAS tjänar pengar.

  • Annonskod huvudspalt 1

Stress går att förebygga

Chefer som gick in i väggen och stressade medarbetare som kände stor trötthet efter jobbet. Det fick Ericsson att satsa på ett eget stressförebyggande program. Med ledningens stöd startades ett projekt för att hjälpa personalen att hitta en balans mellan arbetsliv och privatliv.

Kreativa frizoner på jobbet

För att vara kreativ behöver man både avskildhet och stimulans. Men det är något som ofta saknas på arbetsplatser. På Interactive Insitute i Umeå har man därför byggt ett interaktivt tält, som genom stimulans och avslappning ska öka kreativiteten.

Etniskt blandade grupper ökar produktiviteten

På Albany International i Halmstad är de arbetsgrupper som har flest nationaliteter och kulturer utan tvekan mer produktiva än de övriga. Därför har man velat införa deras arbetssätt i fler grupper. Men att få gehör hos ledningen har varit svårt.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Bonuslöner ökar produktion

När Huddinge sjukhus införde bonuslöner var målet ökad produktivitet och minskad personalomsättning. Under den första sju månaderna har satsningen gett nästan full utdelning och antalet operationer ökat med drygt tio procent.

Garanterat kul på jobbet

Konsultföretaget HIQ Data AB har skapat en ”kul på jobbet-garanti”. Det innebär att de anställdas trivsel på arbetsplatsen ska befrämjas. Var och ens kompetens ska ges möjlighet att utvecklas och kunskaper ska kunna vidareförmedlas på ett sådant sätt att de för andra kan bli en del i en personlig kompetenshöjning.

Kvarnhöjden – ingen vanlig skola

På Kvarnhöjden får barn med särskilda behov hjälp. För tre år sedan började personalen där arbeta aktivt med kvalitetsutveckling. Det har varit ett tidskrävande och ibland svårt projekt. Men enligt lärare och verksamhetsutvecklare Karoline Sjölander var det värt all möda.
– Vi har fått bättre struktur på verksamheten.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Uppvakta kunden med rätt kunskap

På en hårt konkurrensutsatt marknad är det speciellt viktigt att jobba med kundrelationer. Ulrika Almefors, marknadschef på internetmäklarfirman Nordnet, berättade på konferensen Vinnande Ledarskap om hur de gjort för att utveckla sina kundkontakter.

Pionjärer i Bohuslän

Intergate erhöll i höstas kvalitets- och miljöledningsintyget FR2000. Förutom att ett systematiskt kvalitetsarbete underlättar den dagliga verksamheten har de redan märkt att intyget är en fördel i kontakten med kunder.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.