Pionjärer i Bohuslän

Exempel Intergate erhöll i höstas kvalitets- och miljöledningsintyget FR2000. Förutom att ett systematiskt kvalitetsarbete underlättar den dagliga verksamheten har de redan märkt att intyget är en fördel i kontakten med kunder.

Intergate AB är återförsäljare av produkter för reglering av person- och fordonstrafik som exempelvis bommar, vägspärrar och vändkors. För närvarande är de två anställda i företaget och att satsa på ett certifierat kvalitetssystem var något som de båda tyckte var viktigt för företaget.

– ISO-systemen kändes lite för omfattande och tunga för oss, berättar Roland Holmberg på Intergate. Men för ungefär två år sedan fick vi nys om FR2000 som är anpassat för mindre företag och bestämde oss för att börja jobba med det.

Investering i tid

Så började arbetet med att skriva ned alla rutiner och systematisera verksamheten på företaget. Eftersom de redan tidigare försökt jobba på ett systematiskt sätt tycker inte Roland Holmberg att arbetet har varit vare sig betungande eller krångligt. Han tycker också att FR2000 är ett bra verktyg för ett litet företag att jobba med. Totalt har de lagt ner ungefär 200 timmar på kvalitetssystemet, tid som han är övertygad om att företaget snabbt kommer att tjäna igen.

– Säger man att man inte har tid att jobba med kvalitetsarbete, då är det samma sak som att säga att man inte har tid att utvecklas. Och ett företag som inte utvecklas kommer inte heller att lyckas, betonar han.

– Okej, visst kostar det både tid och pengar att genomföra ett kvalitetsarbete, fortsätter han, men det kommer tillbaka i form av nya kunder eller arbetsbesparingar när exempelvis nyanställda ska introduceras i företaget.

Roland Holmberg berättar också att kvalitetsarbetet inneburit att de hittat nya sätt att jobba som underlättar deras arbete. När det exempelvis gäller reklamationer har de infört rutiner så att felen lättare kan följas upp. På så vis kan de sätta hårdare press på sina leverantörer och direkt se om det exempelvis finns återkommande fel.

Först i Bohuslän

Efter revision i höstas fick alltså Intergate ett intyg som talar om att de har ett certifierat kvalitets- och miljöledningssytem som revideras varje år. Företaget var också det första företaget i Bohuslän som fått ett FR2000-certifikat. Att kvalitetsystemet är certifierat är något som inte bara underlättar affärerna, det ger också företaget konkurrensfördelar. Trots att företaget endast haft intyget några månader har de redan märkt av ett ökat intresse hos kunderna.

–När exempelvis NCC fick höra att vi var certifierade så åkte vi direkt upp till klass A-leverantör, säger Roland Holmberg. Allt fler leverantörer kräver att man har ett kvalitetssystem och är man dessutom certifierad så vet kunden att systemet ständigt revideras och vidareutvecklas.

Roland Holmberg framhåller att kvalitetsarbetet är mycket givande, inte minst för att innebär att man måste tänka annorlunda och betrakta sin verksamhet med nya ögon.

– Det är en tröskel man måste över för att komma igång med sitt kvalitetsarbete, men när man väl gjort den tunga biten så kommer systemet att underlätta arbetet, säger han. Det blir en liten bibel som hjälper en att jobba strukturerat och som samtidigt hålls levande i och med att den ständigt vidareutvecklas.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.