Gruppcertifieringar fortsatt populärt – kostnadseffektivitet och samarbete lockar

Gruppcertifierningar i kvalitet och miljö lockar allt fler mindre och mellanstora företag. Kostnadseffektivitet, nya kontakter och utbyte av erfarenheter är några av anledningarna till populariteten. IUC Södertälje Mälardalen AB och Aston Verktyg AB är två företag som nyligen gruppcertifierat sig enligt ISI 9000 och ISO 14000.

Företagen IUC och Aston Verktyg AB är sedan ett år tillbaka certifierade i både kvalitet och miljö. De valde att göra en gemensam ansträngning tillsammans med 19 andra företag i Mälardalsregionen. Något som varit en positiv, men mödosam resa, enligt Olle Klinteskog vd för IUC och en av initiativtagarna bakom gruppcertifieringen.

När projektet startade under hösten 1999 hade flera småföretag i området kvalitet- och miljöcertifieringar i tankarna. Förfrågningar från större kunder gjorde att många kände sig tvungna att agera och gruppcertifieringsmodellen från Hackefors fick bli förebild.

– Genom att certifiera oss i grupp landade kostnaderna för certifieringarna på en tredjedel av vad det hade kostat om var och en certifierat sig på egen hand, berättar Olle Klinteskog.

Kontinuerligt arbete

Arbetet kom att fortlöpa under ett och ett halvt års tid och en gång i månaden träffades företagens interna projektledare för att diskutera arbetet. Vid varje träff sattes ett mål upp för vad de skulle arbeta med fram till nästa möte. Från början handlade det om att göra miljö- och kvalitetsutredningar i de egna företagen och så småningom om att titta närmare på processerna. På mötena bytte de erfarenheter och gav varandra tips och råd. Då var även en extern konsult närvarande för att hjälpa till.

Huvuddelen av de 21 certifierade företagen jobbar inom verkstadsindustrin, men även konsult- och serviceföretag har ingått i gruppen. Att företagens processer sett olika ut har inte varit något större problem, enligt Olle Klinteskog.

– Trots att verksamheterna varierar liknar de allra flesta processerna varandra. Det är klart att det är skillnad på att dokumentera framställandet av järnfilsspån och en konsulttjänst, men att ha en gemensam utgångspunkt och struktur går bra, sen får den anpassas till varje enskilt fall.

Eftersläntrare

En gruppcertifiering innebär ändå ett beroendeförhållande. Alla företag måste arbeta i samma takt eftersom tidpunkter för internrevisioner och certifieringar måste synkroniseras. Då gäller det att inget av företagen halkar efter.

– Många av de mindre företagen som certifierat sig har lite extra resurser och den som varit ansvarig för gruppcertifieringen har ofta också varit ansvarig för delar i den löpande produktionen. När företagen har haft arbetsamma perioder har kvalitetsarbetet stannat upp och det har blivit mycket för dem att ta igen, berättar Olle Klinteskog.

Han menar att det är viktigt att inse att ett certifieringsarbete tar tid och att det är mycket arbete mellan varje månadsmöte. Blir arbetet liggande under längre perioder blir det tufft att hänga med, så det är viktigt att hela tiden hålla uppe arbetstempot.

– Men alla företag kom igenom, vi var 21 som startade och vi var 21 som certifierade oss, säger Olle Klinteskog.

Samarbete underlättar

Erik Persson arbetar på företaget Aston Verktyg AB, som gruppcertifierade sig samtidigt som IUC. Företaget tillverkar maskinbyggnadsdetaljer, produktionsutrustning och hjälpmedel för lyft, interntransport, fixering, montering och provning. Erik Persson är positiv till gruppcertifieringen.

– Vi har haft mycket hjälp av varandra under arbetets gång. Eftersom vi varit i samma arbetsfas har vi kunnat jämföra oss med varandra och utbyta erfarenheter, säger han.

Sedan certifieringen avslutades har gruppen träffats en gång i kvartalet för att gå igenom uppdateringar och eventuella lagändringar. De träffas också för internrevisioner två gånger per år och har anställt ett konsultföretag som bistår dem med lagändringar och nyheter på kvalitet- och miljöområdet, vilket innebär att de själva slipper det arbetet.

– Det är endast möjligt att ha den tjänsten eftersom vi är några stycken som kan dela på kostnaderna, menar Erik Persson.

Både Erik Persson och Olle Klinteskog tycker att kostnadseffektiviteten är ett mycket bra argument för att certifiera sig tillsammans med andra. Olle Klinteskog tror också att gruppcertifieringen kan leda till ett vidare samarbete även på andra områden.

– Alla som certifierat sig har lärt känna varandra bra och det kan säkert leda till nya framtida affärsrelationer och samarbetesprojekt, tror Olle Klinteskog.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.