Färre fel med nytt produktionssystem

ABB Robotics har satsat på att organisera produktionen enligt den amerikanska metoden DFT. Resultatet blev ett snabbare produktionsflöde och lägre kostnader, men framför allt en kvalitetsförbättring med 80 procent.

ABB Robotics i Västerås har som ett av de första tillverkande företagen i Sverige satsat på den amerikanska produktionsmetoden Demand Flow Technology, DFT. Metoden är egentligen inget nytt, men hittills har den inte fått något genomslag i Sverige. I USA har däremot metoden använts i över 20 år.

– Jag ser det delvis som en paketering av gamla kända japanska produktions- och kvalitetsmetoder, säger Mats Åhgren, ansvarig för produktionsutvecklingen vid ABB Robotics i Västerås. Det handlar mycket om att på ett oerhört strukturerat sätt skapa sig ett effektivt produktionssätt.

Högre kvalitet

För ABB Robotics har DFT inneburit såväl en betydlig effektivare produktion till en lägre kostnad som en betydligt högre kvalitet på de tillverkade produkterna. För ett och ett halvt år sedan behövde produktionen 110 anställda för att tillverka mellan 40 och 50 styrskåp till ABBs robotar om dagen. Sedan man införde DFT gör 45 personer samma jobb. Det innebär sänkta lönekostnader med flera miljoner kronor per år.

Samtidigt har DFT även inneburit en kraftigt förbättrad kvalitet på produkterna. På ett år har antalet fel på styrskåpen sänkts med 80 procent.

Flexibelt produktionsflöde

Verkligheten för många tillverkande företag idag innebär högre krav på flexibilitet i leveranser samtidigt som man förväntas erbjuda ett bredare sortimentutbud. Den ekvationen kan vara svår att få ihop. DFT kan vara en produktionsmetod som gör det möjligt att kombinera en varierad produktionsvolym med en större variation av produkter.

– En stor fördel med DFT är att den ger oss ett flexibelt produktionsflöde vilket gör att vi bättre kan anpassa produktionen efter kundernas behov, säger Mats Åhgren.

Den övergripande målsättningen med DFT är just att skapa produktionslinor som är dimensionerade för att klara en produktion som kan bestå av flera olika produkter och som utgår från faktiska säljorder.

Visualiserar flödet

DFT använder sig av väl beprövade metoder som kombinerats med matematiska beräkningar. Det gör att DFT blir en i hög grad objektiv produktionsmetod. Ett införande av DFT kräver til att börja med att man har ordning på exempelvis tidunderlag. Därefter Därefter planerar man processen utifrån bland annat kapacitetsönskemål och produktionens egenskaper. Till slut eliminerar man processer och arbete som inte är värdeskapande. Värdeskapande anses vara de processer som kunderna är beredda att betala för. Det betyder att icke behovsstyrt arbete som exempelvis väntetider, lagring och transporter ska reduceras eller helt försvinna ur produktionen.

När ABB bestämde sig för att organisera produktionen enligt DFT-metoden lämnade man den gamla traditionella dock-monteringen för att istället bygga en produktion baserad på flödeslinor.

– Flödeslinorna gör produktionen väldigt visuell vilket avslöjar var problemen i produktionen finns, förklarar Mats Åhgren.

Kvalitetskontroll

När ABB skulle ställa om produktionen utgick de från hur många styrskåp som skulle produceras. Med DFT-metoden kunde man sedan matematiskt räkna ut hur produktionen skulle utformas. Varje produktionslinje är nu dimensionerad för en viss kapacitet och en viss tidsåtgång vilket resulterar i en så kallad takt. Takten i produktionslinan är målet för hur snabbt arbetet måste utföras för att klara den dagliga produktionen. Med DFT ses de enskilda arbetsmomenten som en del av produktionslinan och därför är det av mindre värde om en arbetsstation är väldigt snabb och effektiv, om den övriga linan inte klarar takten.

Med DFT följer också en förbättrad kvalitetssäkring. I tillverkningsprocessen finns det numera inbyggt en kvalitetssäkring i processen. Den interna kvalitetsrevisionen visar om rätt moment kontrolleras.

– Det underlaget ger oss väldigt viktig riskfakta som har drivit på oss när det gäller att ständigt förbättra oss och undvika fel, säger Mats Åhgren.

Fakta

Fakta DFT

• Utvecklades för drygt 20 år sedan av den amerikanske fysikerna och matematikerna John Costanza.

• Används av mer än 3000 verksamheter runt om i världen

• Boing, General Electric, General Motors, Hewlett-Packard är några som använder DFT

• I Sverige jobbar, förutom ABB Robotic, även Flextronics och Astra Zeneca med metoden

• DFT bygger på komponenter från bland annat Sex Sigma, TQM, ISO 9000 och Kaizen

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.