Initierad guide till lyckat Leanarbete

Skapa hög kundtillfredsställelse och effektivisera verksamheten med hjälp av Lean. Forskaren Lars Sörqvist vill med sin nya bok skapa förståelse för det populära konceptet.

Initierad guide till lyckat Leanarbete

Lars Sörqvist, verksam som forskare på KTH och vd på Sandholm Associates, har stor erfarenhet av Lean i olika typer av verksamheter. Boken Lean: Processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden (Studentlitteratur 2013) kan ses som en grundbok i Lean. Den ger förståelse för vad konceptet innebär i form av metoder och verktyg och hur en verksamhet kan transformeras mot att skapa ett större värde för kunderna.

Centralt enligt Sörqvist är ledarskap och medarbetarskap och en drastisk förändring av företagskulturen – ett paradigmskifte.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.