Kan du tillräckligt om psykosocial arbetsmiljö?

Arbetsmiljö Inte ens hälften av arbetsmiljöombuden ger chefen godkänt när det gäller kunskap om risker i den psykosociala arbetsmiljön.
Det visar en ny undersökning från Unionen.

Kan du tillräckligt om psykosocial arbetsmiljö?
- Fler företag behöver prioritera det systematiska arbetsmiljöarbetet, säger Martin Linder.

Arbetsgivarnas kunskap om arbetsmiljöfrågor kan generellt bli mycket bättre. Det konstaterar Unionen mot bakgrund av deras arbetsmiljöbarometer. Visserligen har kunskaperna förbättrats de senaste fem åren, men det finns fortfarande mycket att göra.

1 890 arbetsmiljöombud har svarat på påståenden om arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet. En av de stora frågorna är föga överraskande stress och arbetsbelastning. Sju av tio chefer har dålig koll på när arbetsbelastningen kommer att bli för stor.

Stort stödbehov

Här kan du se hur stor andel av de svarande som instämde med följande påståenden. Inom parentes presenteras jämförelsetalet för 2016.

  • Arbetsgivaren ser i förväg till att arbetsuppgifter och befogenheter inte leder till för stor stress 31 procent (24 procent).
  • Arbetsgivaren ser till att det är tydligt vilka arbetsuppgifter som ska utföras. 42 procent (32 procent).
  • Arbetsgivaren är tydlig med vilket resultat som ska uppnås. 48 procent (38 procent).
  • Arbetsgivaren ser till att arbetstagarna vet vilka arbetsuppgifter som ska prioriteras vid tidsbrist. 36 procent (25 procent).
  • Arbetsgivaren säkerställer att medarbetarna vet vem de kan vända sig till för att få hjälp och stöd för att utföra arbetet. 47 procent (34 procent).

Systematiskt tänk hjälper

– Arbetsmiljöbarometern visar tydligt hur viktigt det är att det bedrivs ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatserna. För tjänstemän skapar hög arbetsbelastning stress och är den största bristen i arbetsmiljön. Ingen ska behöva bli sjuk av och på jobbet, säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.