1 av 4 socialt ringrostig efter pandemin

Arbetsmiljö Drygt hälften av de svenskar som jobbat hemma under pandemin är positiva till att återgå till den fysiska arbetsplatsen, visar en färsk undersökning. Samtidigt känner sig en av fyra lite ringrostig och upplever att den sociala förmågan har försämrats.

1 av 4 socialt ringrostig efter pandemin
17 procent tycker att relationen till kollegorna blivit lidande under pandemin. Foto: Stock Adobe.

Det är utbildnings- och bemanningsbolaget Lernia som låtit Demoskop undersöka hur förvärvsarbetare i åldern 18 – 65 år upplever återgången till jobbet nu när samhället öppnar upp igen. Undersökningen genomfördes i form av 1 116 webbintervjuer under perioden 28 februari – 8 mars i år.

56 procent av de svarande har jobbat hemma under pandemin och mer än hälften av dem – 54 procent – är ganska eller mycket positiva till att nu ha kommit tillbaka till den fysiska arbetsplatsen.

Pendlandet känns tuffast

Men den positiva känslan delas inte av alla. 16 procent är visserligen varken positiva eller negativa, medan 19 procent är klart negativa till att nu behöva lämna sin hemarbetsplats. Övriga har ännu inte återgått till arbetsplatsen, utan jobbar fortfarande hemifrån.

Flera olika saker lyfts fram på minuskontot. 52 procent uppger att resorna till och från jobbet är det som känns tuffast. 46 procent befarar också att man nu kommer att få svårare att få ihop livspusslet och 34 procent att man får mindre tid för egna fritidssysselsättningar.

Det som många värdesatt på hemarbetsplatsen är att kunna sitta ostört och jobba. 44 procent befarar att den möjligheten nu går förlorad vid en återgång till den fysiska arbetsplatsen.

Känner sig ringrostiga

Men oavsett om man jobbat hemifrån eller inte under pandemin upplever många att de sociala relationerna påverkats under pandemin. En av fyra – 24 procent – känner sig lite ringrostig och tycker att den sociala förmågan har försämrats. 17 procent tycker att relationen till kollegorna blivit lidande.

Som ett sätt att förbättra interaktionen på arbetsplatser har Lernia i samarbete med psykologen Anna Bennich tagit fram en kortlek med 36 frågor som är tänkta att göra det sociala samspelet enklare.

– Men vi ser också ett behov för arbetsgivare att på andra sätt underlätta för sina medarbetare i återgången till arbetsplatserna, till exempel genom att skapa möjligheter för att kunna jobba ostört, kommenterar Cecilia Hedin, hållbarhetsansvarig på Lernia.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.