Kostnadsjakt går före kunden

Företagskultur Kostnadsjakt har seglat upp som den dominerande värderingen på svenska arbetsplatser, medan anställdas hälsa och kunderna prioriteras lågt.

För femte året i rad har Sverigestudien kartlagt svenskarnas värderingar och bland annat undersökt vilken kultur som präglar dagens arbetsplatser och hur drömarbetsplatsen skulle se ut. Kunden, som borde vara central i alla typer av verksamheter, visar sig vara helt frånvarande. Begreppet kundtillfredsställelse dyker upp först på plats 55, vilket är den sämsta placering ordet fått sedan den första mätningen 2009. Detta är enligt studien anmärkningsvärt i ett internationellt perspektiv. I sju av åtta andra länder som ingår i studien anges kundtillfredsställelse som en av de tio viktigaste värderingarna.

Men det är inte bara när det gäller kundtillfredsställelse som Sverige sticker ut. Ständigt lärande och/eller ständiga förbättringar är inte heller något som svenskarna tycker kännetecknar sin arbetsplats, medan dessa begrepp finns med bland tio i topp i nästan alla andra länder. Ordet förvirring är däremot ett begrepp som endast svenskarna använder för att beskriva sin arbetsplats.

Att jaga kostnader verkar däremot vara något som präglar våra arbetsplatser idag. Nästan var tredje, 30 procent, använder ordet kostnadsjakt för att beskriva nuläget. Andra begränsande begrepp som i år tar plats på topplistan är byråkrati och kortsiktighet, medan de mer positivt laddade orden samarbete och anställdas hälsa, halkar ner till plats 17 respektive 12.

Anställdas hälsa är det område där det råder störst gap mellan drömarbetsplatsen och det nuvarande läget. Totalt anger 53 procent av de tillfrågade anställdas hälsa som en av de viktigaste värderingarna, men endast 19 procent tycker att det präglar arbetsplatsen i dag.

Bakom årets studie står organisationerna Preera, Skandia, Sveriges Kommuner och Landsting samt Volvo it.

Fakta

Nuvarande värderingar

1. Kostnadsjakt

2. Lagarbete

3. Ansvar

4. Resultatinriktat

5. Förvirring

6. Hierarki

7. Humor/glädje

8. Engagemang

9. Byråkrati

10. Kortsiktighet


Fakta

Önskvärda värderingar

1. Anställdas hälsa

2. Humor/glädje

3. Lagarbete

4. Erkännande av anställda

5. Ansvar

6. Ekonomisk stabilitet

7. Anpassningsbarhet

8. Kvalitet

9. Engagemang

10. Medarbetarengagemang

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.