Kundbehov kring innovation mäts i nytt index

Innovation Ett nytt index summerar hur konsumenter ser på företagens innovationsförmåga. Ikea får högst kundbetyg i den första mätningen, som är tänkt att få efterföljare och hjälpa organisationer att utveckla sitt kunderbjudande.

Kundbehov kring innovation mäts i nytt index

Det nya innovationsindexet har utvecklats av forskare vid CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet i ett internationellt samarbete.

-– Vi vet att det finns ett starkt samband mellan innovation och attraktivitet. Kunder tycker att företag som är innovativa är attraktiva, säger Per Kristensson, föreståndare och professor i konsumentpsykologi och innovation vid CTF.

Under många år har han och hans kollegor arbetat med svenska företag som bygger sin verksamhet på innovationer, ofta inte rena produktnyheter, utan snarare nya affärsmodeller eller mer precist fokus på kundvärdet än produkten i sig.

-– De här företagen säger ofta att ”det här är vad kunderna vill ha”, vilket har fött idén till att skapa ett sätt att mäta just kundernas behov. Befintliga innovationsmått utgår nästan alltid från vad organisationen själv gjort, till exempel hur mycket som investeras i forskning och utveckling. Detta är också intressant, men vi ville ta ett annat grepp, säger Per Kristensson.

Ikea i topp

Resultatet för det första innovationsindexet visar att Ikea är det mest innovativa av de undersökta företagen.

-– Vår bild är att företag som får höga indextal är de som är vana vid att utveckla verksamheten med kunden i åtanke, vilket Ikea är ett exempel på, säger Per Kristensson.

Läs även: Storstäder bäst på innovation.

Ikeas indextal är 73, vilket därmed kan tjäna som jämförelse för andra företag.

-– Eftersom det är första gången innovationsindexet publiceras är det svårt att precisera vad som är ett bra värde för ett specifikt bolag. Branscher är också sinsemellan mycket olika. Mest naturligt är att mäta sin egen utveckling över tid. Vi kommer att göra mätningen i minst två år till, och hoppas att allt fler företag ska vilja vara med, säger Per Kristensson.

Förändringar upplevs innovativa

Innovationsindexet bygger på enkäter med 21 frågor inom fyra olika områden; erbjudandet, leveransen, kundbemötandet och kundmiljön.

-– Kunderna har fått svara på vad de tycker om företagen när det gäller dessa aspekter. En lyckad innovation är något som kunder och användare upplever gör deras tillvaro lite bättre. Förändringar av erbjudande eller kundmiljön, exempelvis webbplatsen, är faktorer som driver kundens uppfattning av innovation, säger Per Kristensson.

Läs även: De är bäst i världen inom innovation.

Svenskt innovationsindex 2018 innefattar svar från 200 kunder vardera till 70 företag i 9 branscher. Totalt har cirka 13 500 svar samlats in.

-– Vi har undersökt både näringsliv och offentlig sektor. Fokus ligger på konsumentsektorn. Mätningar inom business-to-business kräver en annan metod, säger Per Kristensson.

Indexet är framtaget av forskare vid CTF och Handelshögskolan vid Karlstads universitet i samarbete med NHH Norges Handelshögskola och Fordham University i USA.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.