Kundorientering på myndigheter problematiskt

Inom offentlig verksamhet talar man idag allt oftare om medborgaren som kund. Men kundorientering går inte alltid hand i hand med myndigheters arbete och styrning. Det visar avhandlingen Kundorientering och ekonomistyrning i offentlig sektor, som gjorts av Fredrika Wiesel vid Företagsekonomiska institutionen på Stockholms universitet. Hon har studerat hur införandet av kundorientering har påverkat ekonomistyrningen på Banverket och Vägverket.

Avhandlingen visar bland annat att kundorientering, som ställer krav på prioriteringar mellan kunder och kundbehov, inte är förenligt med myndigheternas uppdrag att företräda alla medborgare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.