Snabbare hjälp på BUP – tack vare AI

Kvalitetsvård Med hjälp av AI har BUP i Västmanland utvecklat nya arbetssätt som gör att det går snabbare att ställa rätt diagnoser. Nu har även Norge, Spanien och Rumänien fått upp ögonen för metoden.

Snabbare hjälp på BUP – tack vare AI
Tack vare det nya arbetssättet har antalet ADHD-utredningar ökat med 130 procent. Foto: Adobe Stock

För fyra år sedan öppnade BUP Start i Västmanland en ny mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin där de även utarbetade ett nytt arbetssätt för nybesök.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Det har gjort det möjligt att ställa diagnos snabbare. Antalet ADHD-utredningar har exempelvis ökat med 130 procent – tack vare det nya arbetssättet.

Tar hjälp av AI

En viktig nyckel i arbetet är att man tagit stöd av digitala verktyg. Tanken är att kombinera psykiatriskt kunnande med AI och på så sätt skapa en teknik där barn och ungdomar får rätt bedömning så tidigt som möjligt.

– Tänk ett digitalt frågeformulär som kan individanpassas i realtid, säger Susanne Olofsdotter, specialist i neuropsykologi samt forskningsansvarig vid Barn- och ungdomspsykiatrin i Västmanland.

Det västmanländska arbetssättet för bedömningsbesök i barn- och ungdomspsykiatrin kan nu få spridning ut i Europa. Norge, Spanien och Rumänien har köproblem som liknar de i Sverige och är därför nyfikna på Västmanlands lösning.

Lyfter erfarenheterna från Västmanland

Den första juni i år startade därför ett treårigt projekt, DADAP, Digitizing and Automating the Diagnostic Assessment Process, där Sverige, Norge, Spanien och Rumänien ingår. Tillsammans vill länderna lyfta erfarenheterna från BUP Start i Västmanland till ytterligare en nivå med hjälp av AI.

Finansieringen sker via EU-medel. För projektledningen står RISE, Research Institutes of Sweden AB, ett svenskt helägt statligt forskningsinstitut.

– För att bli så effektiv som möjligt ska AI:n träna sina svar på anonymiserade patientdata från Västmanland, och sedan sker översättning och viss kulturell anpassning till andra länder. Utan omfattande och tillförlitliga data kan en AI inte göra mycket, säger Tomas Olsson, projektledare och seniorforskare vid RISE.

Vill sprida metoden till fler

Under projekttiden ska resultaten granskas vetenskapligt och kliniskt för att säkra kvaliteten på arbetssättet. Från Sverige deltar Västmanland och från de övriga länderna kommer utvalda sjukhus att delta.

Förhoppningen är att AI som diagnostikhjälp inom barn- och ungdomspsykiatri kan få spridning till fler regioner, sjukhus och länder när projektet är avslutat. Och på sikt även till vuxenpsykiatri.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.