Ledarens människosyn påverkar kvalitet och hälsa

Vilken människosyn chefen har avspeglas också i ett företags framgångar. Det visar Johan Larsson vid Mittuniversitetet i sin licentiatavhandling. Den ledarskapsprofil som är bäst när det gäller kvalitet och hälsa är den som både har en humanistisk människosyn och ett förändringsinriktat beteende.

De två ytterligheterna, X- respektive Y-ledaren, påverkar organisationen i helt skilda riktningar. En X-orienterad ledare tror att medarbetarna avskyr och vill undvika allt arbete, är lata och måste bli styrda och kontrollerade. En sådan ledare får lägre resulatat när medarbetarna värderar organistionens kvalitetsapekter. Dessutom får ledarbeteendet inte oväntat låga betyg, både när det gäller relations-, förändrings- och uppgiftsorientering.

Den Y-orienterade ledaren tror däremot att medarbetarna under rätt förutsättningar vill arbeta, söker ansvar samt att det krävs andra metoder än kontroll och hot för att uppfylla organisationens mål. I Johan Larssons forskning finns det tydliga indikationer på att organisationer med Y-ledare har medarbetare med bättre hälsa. Ledarbeteende som är relations- och förändringinriktat får också högre värde på kvalitetsaspekterna.

Mest framgångsrika när det gäller både kvalitet och hälsa är de ledarprofiler som är mest relations-, förändrings- och uppgiftsorienterade.

– På de framgångsrika arbetsplatserna kunde jag bland annat se att ledaren är synlig, rör sig på arbetsplatsen och diskuterar med medarbetarna för att bygga upp relationer och få beslutsinformation. Resultaten från mina studier kan användas i näringslivet vid rekrytering av ledare och även vid ledarskapsutbildningar, kommenterar Johan Larsson, doktorand vid Institutionen för teknik, fysik och matematik.

Johan Larssons slutsatser bygger på resultaten från två studier. Ena studien omfattar åtta jämtländska organisationer och den andra tre organisationer i Sverige som alla tre fått utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.