Många rädda för brist på digital kompetens

Human Resources En ny studie visar att 94 procent av företagsledarna är rädda för att deras företag inte har tillräckligt med kompetens om digitalisering. En brist som kan hindra dem från att vara relevanta i den digitala tidsåldern.

Digitaliseringen stöper om marknaden för allt fler företag. Det gäller att hänga med i vad kunderna efterfrågar och att ta fram lösningar utifrån det.

I studien ”People – not just Machines – Will power digital innovation” (se faktaruta uppe till höger) uppger företagsledarna att de behöver kompetens inom digital strategi (42 procent), big data (41 procent) och digital marknadsföring (40 procent). 47 procent uppger att kunskap för att förstå och analysera data kommer att vara den mest efterfrågade kompetensen under de kommande tre åren.

Förutom att rekrytering och kompetensutveckling visar sig två andra strategier. Den ena är företagsförvärv där 22 procent redan idag utför förvärv för att stärka sin digitala kompetens och där ytterligare 39 procent säger att de troligtvis kommer att göra förvärv inom tre år.

Den andra strategin handlar om att vända sig utanför företaget och använda sig av underleverantörer för att stärka sina digitala funktioner och processer. Detta kan i sin tur kan leda till en ökad ”gig-ekonomi” där individer erbjuder sina kompetenser till en arbetsgivare under en begränsad tidsperiod.

”Organisationer som anpassar sig genom att utnyttja en bredare talangpool och samtidigt stärker den existerande arbetsstyrkan kommer vara de som lyckas bäst”, säger Euan Davis från Cognizant som är författare till rapporten.

Läs också: Digitalisering ger nya sätt att organisera

Fakta

Om studien

Rapporten ”People – not just Machines – Will power digital innovation” baseras på en enkätstudie som besvarats av 422 företagsledare i Europa och USA inom bank och finans, sjukvård, handel och tillverkningsindustrin. Studien genomfördes under det fjärde kvartalet 2015 av Economist Intelligence Unit och sponsrad av Cognizant. Enkätdata har kompletterats med djupintervjuer.  

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.