Mellanchefer nyckeln i förändringsarbetet

Mellanchefen spelar nyckelrollen i att omvandla ledningens beslut till praktisk handling. Detta sker dessutom ofta med kort om tid och stora brister i informationsunderlaget. Det framkommer av en studie som gjorts vid Södertörns högskola som Ledarna tagit del av.

Studien är gjord under en omorganisation vid Teliasonera. En av svårigheterna med ett förändringsarbete i ett börsnoterat företag är att mellancheferna inte blir insatta eller delaktiga i planeringen av förändringar, eftersom man inte vill att information kommer ut innan den blir offentlig.

Men studien visar att mellanchefen kan utföra ett gott förändringsarbete och känna motivation, trots att de inte har så stort inflytande och delaktighet i de avgörande besluten. En viktig förutsättning för att lyckas är att mellancheferna ständigt uppdateras med aktuell information och att kommunikationen fungerar bra på alla nivåer inom företaget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.