Möbelfakta ger kundtrygghet

Möbelfakta är möbelbranschens eget kvalitetssystem.
En möbel märkt med Möbelfakta har genomgått tester i ett opartiskt provningsinstitut och har en godkänd miljövarudeklaration.
Intresset för möbelfaktamärkningen har med tiden dalat bland tillverkarna. Orsaker till det kan vara kravet på miljövarudeklaration och höga kostnaderna i samband med testning av en möbel.

Möbler utsätts nästan alltid för hård belastning. Det kan vara svårt för kunden att redan i butiken se dolda fel och svagheter på en möbel.

Med en möbelfaktaetikett kan konsumenten känna sig tryggare.

– På sikt är det en vinst för kunden att köpa möbler med möbelfaktamärkning, säger Bo Wadling, ansvarig för möbelindustrins kvalitetssystem Möbelfakta.

Hårda krav på kvalitetsmöbler

I det möbelfaktasystem, som utvecklats av Sveriges Möbelindustriförbund tillsammans med företrädare från möbelbranschen, testas möblerna för användning i offentliga miljöer, på kontor eller i hemmiljö. Även köksinredningar ingår i testerna.

Den nya möbeln provas av ett opartiskt provningsinstitut. Varje möbel går igenom en hårdhänt och objektiv testning för den miljö den är tänkt att användas i. Datorstyrda maskiner utför arbetet.

Fem viktiga kriterier är uppställda som måste uppfyllas enligt en graderingsskala. I det ingår bland annat att möbeln ska nå högsta värden inom hållfasthet och vara brandsäker. En stol ska till exempel inte tippa och tyget ska inte noppa.

För att få svar på hur mycket en bordsyta tål testas ytans motståndskraft.

Miljökrav viktig i dag

Att möbelfaktamärka möbler kostar pengar. Detta tillsammans med de miljökrav som ställs på produkten har för många möbelproducenter blivit ett problem.

– Kostnaderna är sammankopplad med kvalitet. Där har vi inom Möbelfakta ett omfattande arbete att utföra. Ett internationellt företag som Ikea väljer exempelvis att inte möbelfaktamärka sina möbler på grund av de miljökrav vi ställer, då de anser att vår miljövarudeklaration inte svarar mot deras koncept i frågan, säger Bo Wadling.

Tillverkaren eller importören som ansöker om möbelfaktatillstånd ska, förutom att ha godkända resultat från provningsinstitut, göra en miljödeklaration och en produktbeskrivning.

I miljövarudeklarationen ska möbelns miljöpåverkan på luft och på vatten samt utsläpp till mark redovisas. Det ska även framgå av informationen hur återvinningsbar produkten är och om miljöklassade komponenter förekommer.

Ett försäljningsargument

När tillståndet väl utfärdats blir möbelfaktamärket ett försäljningsargument som garanterar både hög kvalitet och att tillverkaren tagit de miljöhänsyn som krävs.

– Ju längre en vara håller desto större är dess miljörelevans, anser Bo Wadling.

För kunden innebär det att priset vid inköpstillfället kan bli högre för möbler som är märkta med Möbelfakta. Men i längden blir det lönsamt då risken för både tidskrävande och många gånger krångliga reklamationer kan undvikas.

– Trygghet för kunden är viktigt och för möbeltillverkarna blir Möbelfakta ett mycket viktigt försäljningsargument, säger Bo Wadling.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.