Patientundersökning med pekskärm ger fler svar

I Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt genomförs en stor undersökning med cirka 15 000 patienter för att ta reda på vad de tycker om hälso- och sjukvården. Genom att använda digitala pekskärmar med ett frågeformulär har man kunnat öka intresset och därmed svarsfrekvensen bland de tillfrågade patienterna.

Trots att enskilda vårdenheter i Sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt länge arbetat med olika kvalitetsprojekt och genomfört patientundersökningar utifrån sin verksamhet har det aldrig tidigare gjorts en bred undersökning av hur patienterna upplever vården.

– Sjukvårdsdistriktet omfattar 340 000 invånare och det finns ett stort politiskt engagemang för att undersöka hur våra patienter uppfattar vården, berättar Britt-Marie Erntsson, hälso- och sjukvårdsstrateg på nämndens kansli i distriktet. Om allt faller kommer fler beställarkanslier i Region Skåne delta i kommande undersökningar.

Tolv områden

Arbetet med undersökningen inleddes för ett halvt år sedan när en fokusgrupp samlades, med representanter från ett distriktets pensionärsråd och handikappråd för att hjälpa till med utformandet av undersökningen.

– De tog fram tolv frågeområden, där framför allt bemötande, tillgänglighet, väntetider och information lyftes fram. De diskuterade även hur själva undersökningen skulle gå till, säger Britt-Marie Erntsson.

Deltagarna i fokusgruppen pekade bland annat på att människor är mätta på papper- och telefonenkäter, samtidigt som de har behov av att få framföra sina synpunkter på vården. Detta ledde fram till en diskussion om att använda andra typer av hjälpmedel än pappersformulär. Resultatet av den blev att man beslöt att prova pekskärmar från företaget Improvit, främst därför att man uppfattade IT-hjälpmedel som lockande för användarna.

– Det har dessutom visat sig vara lätt även för datorovana personer att använda pekskärmarna, berättar Britt-Marie Erntsson.

På alla enheter

Pekskärmarna har placerats ut på ett 70-tal vårdenheter inom primärvården, på Universitetssjukhuset MAS, lasarettet i Trelleborg samt på sju privata läkarmottagningar. I regel finns nu två till fyra skärmar på varje enhet i lugna hörn och på höj- och sänkbara bord.

När patienterna anländer får de information om att de efter besöket kommer att få göra en utvärdering av sitt besök som tar ungefär tio minuter. För att underlätta har man anställt värdinnor som hjälper patienterna tillrätta.

Även sängliggande patienter får göra en utvärdering.

– Vi har märkt att bortfallet är mindre när vi använder pekskärmar än när vi använder pappersenkäter, säger Britt-Marie Erntsson som tycker att systemet hittills fungerat bra.

Totalt får patienterna svara på 26 frågor varav 6–7 är bakgrundsfrågor.

Överlag positiva

Det resultat man hittills fått från undersökningen är att patienterna överlag är positiva till vården, men att det finns ett visst missnöje med väntetiderna. Slutresultatet beräknas kunna presenteras i maj. Men, som Britt-Marie Erntsson påpekar, undersökningsresultatet blir inte riktigt intressant förrän man gjort ytterligare en jämförande undersökning om något år.

När undrsökningen är slutförd väntas diskussionsseminarier i olika former för att återkoppla resultatet och tolkningar till patienter och sjukvårdsansvariga.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.