När är det rätt att lyfta obehagliga frågor på jobbet?

Företagskultur När är det rätt att kliva fram på jobbet och säga sanningen? Trots att världen skulle må bra av om alla kunde tala fritt så innebär det alltid en risk att sätta sig upp mot dem som har mer makt. Här är fem frågor att ställa dig innan du tar bladet från munnen på jobbet.

När är det rätt att lyfta obehagliga frågor på jobbet?
Shutterstock

Var går gränsen på er arbetsplats, är det välkommet att säga att formuleringarna på hemsidan behöver moderniseras, eller möts det av kalla blickar och uteblivna inbjudningar till viktiga möten? Och skulle du slå larm om du upptäckte att någon håller på med oegentligheter, eller skulle du riskera ditt eget jobb om du sa något?

Det finns inga enkla svar på när det är rätt att tala, men amerikansk forskning pekar på fem frågor att ställa sig innan man väljer att ta upp en obekväm sanning på jobbet.

1. Hur starkt tror du på det du vill få sagt?

En visselblåsare förlorade både jobb och familj efter att han lyft en infekterad fråga. Efteråt sa han att han aldrig hade sagt något om han vetat hur det skulle bli. Sedan la han till: ”Men hur hade jag kunnat låta bli?”

Hur viktigt är det här för dig? Är det här en fråga där du inte kan leva med dig själv om du inte gör något?

2. Vad kan konsekvenserna bli?

Ibland är rädslan för vad som kan hända överdriven. Fundera på hur andra som tagit upp obehagliga sanningar har bemötts.

Fundera på vad konsekvenserna blir om du inte säger något. Vad blir de långsiktiga effekterna av det? Om du ändå talar, vem kan drabbas?

3. Vilka oskrivna regler finns?

Ta reda på vad de oskrivna reglerna är hos er så att du inte faller på dem.

Håller alla tyst för att inte riskera något? Tysthetskulturer kan göra att vem som helst får ljuga om vad som helst, för att ingen vågar avslöja det.

4. Vad sätter ni för etiketter på varandra?

Kvinna, man, gammal, ung, vd, assistent, konsult. Vilka etiketter vi sätter på varandra påverkar statusen och vem som blir lyssnad på.

I ett företag kanske konsulterna förväntas utmana, någon annanstans ska de bara stötta ledningens linje.

Fundera på vilka etiketter som kan sättas på dig och hur det påverkar. Kanske behöver du kompensera för låg status genom att i förväg söka stöd hos andra.

5. Vad är det bästa sättet att ta upp det du vill säga?

Ok, du har kommit fram till att du måste tala, du har gått igenom alla de andra frågorna och är fortfarande beredd att ta upp det du bär på.

Då behöver du fundera på hur du tar upp det så att det får effekt. Ibland går budskapet fram bäst om du vet att många lyssnar, i andra fall är det bättre att tala i enrum. Med vissa personer går det att säga hur allvarliga saker som helst, om ni gör det i en avspänd situation som på after work.

Genom att tänka efter, kanske öva och att aktivt gå igenom vad som fungerat tidigare och vad som inte fungerat och dra lärdom av det så kan du mildra konsekvenserna och öka chanserna att bli lyssnad på. Eller sa jag för mycket nu?

Källa: Harvard Business Review

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.