Nu kommer nya internationella säkerhetskrav för styrsystem

Standarder Maskinsäkerhet är ett område som ständigt utvecklas i takt med att tekniken blir alltmer avancerad. Efter en lång tid på ritbordet lanseras nu en ny version av maskinsäkerhetsstandarden ISO 13849-1.

Nu kommer nya internationella säkerhetskrav för styrsystem
Foto: Stockadobe

Den nya säkerhetsstandarden innehåller nya internationella säkerhetskrav kopplade till konstruktion och integrering av säkerhetsrelaterade delar i styrsystem.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Utdragen lanseringsprocess

Arbetet med den nya standarden har dragit ut på tiden, efter utdragna diskussioner och ett arbete som kraftigt fördröjdes av pandemin.

– Inom maskinsäkerhetsområdet, såväl som andra områden för standardisering, har länder ofta olika uppfattningar om vad som är lämpliga kravnivåer. Publiceringen av ISO 13849-1 föregicks av en intensiv process, där vi fick välja våra strider, säger Anette Wester-Odbratt på ABB i en kommentar. Hon är också ordförande i den svenska arbetsgrupp som speglat det internationella arbetet samt en av Sveriges representanter under ISO-förhandlingarna.

Behov av komprimering

Den ändrade standarden uppstod bland annat ur ett behov av att till exempel organisera om standarden så att den bättre följer design- och utvecklingsprocessen, förbättra kraven på mjukvara samt flytta krav på validering från ISO 13849-2 till ISO 13849-1. På flera sätt närmar sig ISO 13849-1 den parallella standarden IEC 62061 – som också den är harmoniserad mot maskindirektivet.

– Det pågick för ett antal år sedan ett arbete för att försöka slå samman ISO 13849-1 och IEC 62061, men det lyckades dock inte. Den nya versionen skulle kunna vara ett första pragmatiskt steg mot att få de båda att närma sig varandra. Nu får de till exempel ett mer gemensamt språkbruk och definitioner, kommenterar Anette Wester-Odbratt.

Hon förklarar att den senaste versionen förmodligen kommer att revideras igen. Även maskinförordningen kommer att ge ytterligare anledning till att revidera ISO 13849-1 igen. Publiceringen kan liknas vid en trestegsraket, där det första ISO-steget nu är taget. Därefter följer publicering på CEN- (europeisk) och därmed också SIS-nivå (svensk).

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.