Ny snabbare polisutbildning ska locka andra yrken till kåren

Kvalitetshöjning En ny komprimerad polisutbildning för personer med tidigare akademiska meriter har nyligen startat vid Malmö universitet.
– Att studenterna har tidigare vana av högskolestudier underlättar, säger kursansvarige Joel Holmgren.

Ny snabbare polisutbildning ska locka andra yrken till kåren
En ny skräddarsydd utbildning har skapats för att locka fler till polisyrket. Foto: StockAdobe

Den nya utbildningen är ett steg i att öka antalet poliser i Sverige genom att locka nya målgrupper med andra erfarenheter än de som traditionellt söker sig till polishögskolan. Utbildningen är funktionsinriktad, vilket innebär att studenterna blir placerade på en i förväg skräddarsydd tjänst inom Polisen som de påbörjar direkt efter utbildningen. Ytterligare en morot är att studenterna får 29 000 kronor i månadslön under utbildningstiden. 

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Joel Holmgren är kursansvarig för den nya utbildningen vid Enheten för polisiärt arbete vid Malmö universitet. Han är jurist och tidigare arbetat som åklagare. Bland eleverna i den första kullen finns allt från brandtekniker, IT-ingenjörer och elektriker till jurister, socionomer och ekonomer.

Åklagaren Joel Holmgren är kursansvarig för den nya utbildningen. Foto: Magnus Erlandsson/Malmö universitet

Enligt Joel Holmgren är den nya utbildningen en tydlig kvalitetshöjning för hela polisväsendet. Inte minst för att myndigheten får in en bred kompetens som ändå har full polisiär befogenhet.

– Exempelvis om någon har arbetat på bank med att förebygga penningtvätt så är ju den väldigt lämpad till att utreda bedrägerier. I den här första kullen har majoriteten arbetat som socionomer, då är man särskilt lämpad till att arbeta med brott i nära relation till exempel, säger han.

–   Förutom den polisiära grundutbildning som studenterna får av oss lärare så finns det jättemycket för dem att lära av varandra. När man blandar en grupp med tidigare revisorer, socialsekreterare, kriminologer och IT-ingenjörer bäddar det för spänstiga diskussioner där det polisiära arbetet kan analyseras utifrån olika perspektiv.

Främst distansplugg

För att vara berättigade att söka utbildningen krävs 120 högskolepoäng samt minst två års relevant arbetslivserfarenhet i förhållande till den tjänst som söks hos Polisen. Den funktionsinriktade polisutbildningen finns sedan tidigare i Växjö vid Linnéuniversitetet, men denna har förut bara riktat sig till polisanställda. Från och med nu kan alla söka utbildningen, inte bara i Växjö, utan även vid Södertörns högskola och Malmö universitet. 

Innehållet i utbildningen är detsamma som i den traditionella polisutbildningen. Det som skiljer dem åt är studietakten. Denna är på cirka 55 veckor istället för 80. En annan skillnad är att större delen av studierna sker på distans. Endast 15 av de 55 veckorna sker som närstudier i Malmö universitets utbildningslokaler. 

Efter lite mer än ett år gör studenterna ett halvårs aspiranttjänst med samma upplägg och innehåll – patrullering, radiobil, brottsutredning, med mera – som de som genomgått den vanliga polisutbildningen. 

 Studietakten är högre, finns det någon risk med det eller känns det tryggt i och med att studenterna har studerat tidigare?

– Det är klart att det är utmanande för studenterna att läsa en redan ganska tuff utbildning i så hög studietakt. Att studenterna har tidigare vana av högskolestudier underlättar naturligtvis, och vår upplevelse så långt är att studenterna är väldigt motiverade och medvetna om att det kommer att krävas hårt arbete. Från universitetet gör vi såklart allt vi kan för att ge dem bästa möjliga förutsättningar och vi har ett särskilt lärarlag som jobbar med att följa och handleda just den här studentgruppen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste