Ny standard ska klargöra klimatpåverkan av biomaterial

Standarder Vilken klimatpåverkan har ett biobaserat material i jämförelse med ett fossilt? Nu pågår arbete med en standard och ambitionen är att klargöra hur livscykelanalyserna i en sådan jämförelse ska se ut.

Ny standard ska klargöra klimatpåverkan av biomaterial
Snart går det att jämföra klimatavtryck. Foto: Stock Adobe

Att räkna ut en produkts klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalys (LCA) är vanligt. Och nu är en standard på gång, som ska innehålla krav och riktlinjer för hur LCA:n för vissa produkter ska gå till. Standarden är tänkt att gälla när en biobaserad produkt jämförs med en produkt tillverkad av fossil råvara.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Arbetet sker inom CEN/TC 411/WG 4, och drivs av SIS TK 565.

– Förslaget påbörjades förra året och vi hade ett uppstartmöte i somras. Nu jobbar vi för fullt, berättar Ylwa Alwarsdotter, TK 565, som är sammankallande i arbetet.

Målet är att ha ett första utkast klart till sommaren nästa år, för att sedan kunna skicka ut det till medlemsländerna. Standarden är behövlig, enligt Ylwa Alwarsdotter.

– Vi har sett de senaste åren att det finns ett konsument- och brand-owner-tryck att få fram mer hållbara produkter. Man efterfrågar information om fotavtryck och vill bidra till klimatomställningen. Om det ska driva utvecklingen åt rätt håll måste man räkna på rätt sätt, säger Ylwa Alwarsdotter.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste