Ockelbo är bästa skolkommun

Skola Ockelbo är Sveriges bästa skolkommun. Det visar SKL:s rapport Öppna jämförelser – Grundskola 2016, där samtliga kommuners skolresultat jämförs.

För att placera sig i topp i SKL:s rankning behövs både goda faktiska resultat och bra resultat med hänsyn till elevernas olika förutsättningar. Sex olika kunskapsresultat från vårterminen 2016 i årskurs 9 redovisas i ett sammanvägt värde.

– Förändringar i skolan får bäst effekt om de påverkar lärarnas möte och arbetssätt med eleverna. Ska elevernas resultat förbättras är det därför dags att flytta fokus från stora strukturella reformer till det lokala arbetet, inte minst att lära av det som fungerar i klassrummen. För att lyckas krävs ett bra ledarskap på alla nivåer – i skolan, hos huvudmännen och nationellt, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL.

Ockelbo, som haft goda skolresultat även de två föregående läsåren, pekar på vikten av tidiga insatser.

– En bra start gör skillnad på längre sikt. Därför väljer vi att bland annat lägga stor vikt på extra anpassningar och att prioritera elevhälsoarbetet, säger Lotta Wennlund, utbildnings- och kulturchef i Ockelbo kommun.

De fem kommuner med högst sammanvägt resultat är Ockelbo, Grästorp, Nykvarn, Norsjö och Lidingö.

Om rapporten

Rapporten Öppna jämförelser Grundskola 2016 rangordnar kommunernas resultat för de elever som gick ut årskurs 9 våren 2016. Rapporten bygger på Skolverkets statistik. Rangordningen görs både för samtliga skolor och för kommunala skolor separat. Rapporten ger också en översiktlig bild av forskning om framgångsrik skolutveckling och tips på hur huvudmän kan arbeta utifrån sina lokala behov.

Elever med okänd bakgrund (främst asylsökande elever) ingår i år inte i resultatredovisningen för årskurs 9.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.