Omfattande brister i styrningen av skolan

Skola Många skolors huvudmän tar inte det ansvar som krävs för att skolan ska fungera bra. Dessutom finns det stora brister i dialogen mellan huvudman och rektor samt rektor och lärare. Det visar Skolinspektionens nya rapport som bygger på fem år av tillsyn och granskning.

Omfattande brister i styrningen av skolan

Alla i skolan måste ta sitt ansvar för att det ska fungera bra, från elever till lärare, rektorer och huvudmän. Det kan Skolinspektionen konstatera efter fem års tillsyn med bland annat 1000 kommuntillsyner, 13 000 inkomna anmälningar och 48 000 intervjuer.

Kartläggningen visar på omfattande brister i styrningen och genomgående brister i det systematiska kvalitetsarbetetvilket ger konsekvenser för eleverna.

Fler än nio av tio kommuner har i den regelbundna tillsynen 2009-2013 kritiserats för att de inte planerar, följer upp och utvecklar sina verksamheter systematiskt och kontinuerligt. Ofta har huvudmännen inte en tillräcklig bild av vilken kvalitet utbildningen håller och vilka behov eleverna och skolorna har. Exempelvis missar huvudmannen ofta att följa upp måluppfyllelsen i vissa ämnen i de icke betygssättande årskurserna i grundskolan. För vissa verksamheter, såsom särskolan och svenska för invandrare, kan huvudmannen helt sakna uppföljning av kunskapsresultaten.

Fakta

Här hittar du rapporten: http://www.skolinspektionen.se/Documents/publikationssok/regeringsrapporter/arsrapporter/arsrapport-2014.pdf

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.