På liv och död- då är ledarskapet avgörande

I situationer som handlar om liv och död är det avgörande att ledarskapet fungerar.
– Det har visat sig vara viktigt att ledaren ser på händelsen som en utmaning och letar efter möjligheter och inte problem. säger Örebroforskaren Misa Sjöberg.

Misa Sjöberg har i sin doktorsavhandling undersökt ledarskap inom försvarsmakten och räddningstjänsten. Hon har fokuserat på hur chefer hanterar ledarrollen och stress – såväl sin egen, medarbetares som olycksdrabbades stress i räddningsoperationer. Att stresshantering spelar en avgörande roll för att man ska kunna skydda och rädda liv är uppenbart.

Vardagsledarskap

Misa Sjöberg har bland annat undersökt vad som uppfattas som stressande, hur man kan prestera under stress och hur man kan hantera stress. Resultaten visar att det är viktigt att vardagsledarskapet fungerar för att uppnå ett gott klimat inom organisationen innan händelsen. Ett bra arbetsklimat där medarbetarna har lärt känna varandra så att de verkligen kan lita på varandra när det gäller förstärker möjligheterna att kunna utföra lyckade räddningsoperationer.

– Det är dessutom viktigt att ledaren på plats ser på händelsen ur ett positivt perspektiv och inte koncentrerar sig på problemen, säger Misa Sjöberg.

Goda värdsgrunder

Enligt resultaten i avhandlingen är det också viktigt att chefer fungerar som förebilder med goda värdegrunder för sina medarbetare och att de kan föra ut sina visioner och sina mål i organisationen. Det är viktigt att de inte spelar en roll utan är genuina.

– Fungerar de delarna bygger man upp en tillit för det högre ledarskapet, kommenterar Misa Sjöberg.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.