Rapport: Arbetsmiljö blir viktigare som konkurrensfaktor

RAPPORT Arbetsmiljö blir en allt viktigare faktor för att rekrytera och behålla kompetent personal. Det berättar Prevents vd Maria Schönefeld efter deras nya undersökning.

Rapport: Arbetsmiljö blir viktigare som konkurrensfaktor
Foto: Prevent

Rapporten Arbetsmiljöindikatorn 2024 från Prevent undersöker arbetsmiljötrender och utmaningar inom det svenska arbetslivet. Årets studie visar en ökning i intresset för arbetsmiljöfrågor och betonar dess betydelse som en konkurrensfaktor för företag.

Kvalitetsmagasinet ringde upp Prevents vd Maria Schönefeld för att ställa fyra snabba frågor om årets rapport.

Ni har hållit på med den här undersökningen sedan 2014. Vad har varit den största förändringen under dessa år?

– Man ser väldigt tydligt att intresset för arbetsmiljöfrågor har ökat. Vi har några frågor som varit konstanta genom åren och där ser vi trender. Företagen ser nu arbetsmiljö som en konkurrensfaktor. Det påverkar rekrytering och möjligheten att få behålla sin personal. Bra arbetsmiljö är avgörande för att attrahera kompetent arbetskraft, säger hon.

Varför tror du att arbetsmiljö har blivit en sådan viktig konkurrensfaktor?

– Det beror på flera faktorer, digitaliseringen finns alltid med som en drivande faktor i utvecklingen överallt just nu. Den ökade rörligheten på arbetsmarknaden är också en viktig faktor där företagen nu måste erbjuda en attraktiv arbetsmiljö för att kunna rekrytera och behålla personal. Det är inte längre tillräckligt med en bra lön; arbetsplatsen måste också vara trevlig och säker.

OSA-föreskrifterna för ett mer strukturerat sätt att arbeta med organisatorisk och social arbetsmiljö som kom 2016 har såklart också påverkat verksamheternas sätt att jobba systematisk med förbättringar i området, berättar Maria Schönefeld.

Finns det några specifika branscher som sticker ut i er undersökning där intresset för arbetsmiljön ökar mer?

– Vi har inte gått ner på branschnivå i denna undersökning där vi har intervjuat 1000 personer eftersom grupperna blir för små om vi skulle dela på det sättet, säger hon och fortsätter:

– Vi ser istället på företagsstorlekar. Mellanstora företag, med 51 till 100 anställda, har förbättrat sin arbetsmiljö mest. De har ofta en mer aktiv dialog om arbetsmiljöfrågor mellan chefer och skyddsombud. Mindre företag, med färre än 10 anställda, har ofta en bra arbetsmiljö eftersom de har en närmare och mer informell dialog om dessa frågor.

Hur tror du att arbetsmiljön kommer att utvecklas i framtiden?

– Tittar jag på vad jag personligen tycker så kommer generativ AI att påverka hur vi organiserar arbetet och interagerar med teknik. Till exempel hur man hämtar kunskaper om kvalitetssäkring – sen kommer det att vara olika hur fort det går beroende på vilken typ av verksamhet man jobbar i.

– Tittar man sedan på vad de som svarar i vår undersökning tror så ser man att många tror att det kommer att fortsätta att bli viktigare med arbetsmiljö på det sociala och organisatoriska området, alltså hur vi mår och hur vi samarbetar, och där kommer jag tillbaka till det jag sa tidigare; vill man att folk ska stanna kvar och må bra på jobbet så behöver man jobba med de här frågorna.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.