nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Många företagare ser regelbördan som ett problem. Foto: Stock Adobe.

Regler hindrar företag från att växa

Företagens administrativa kostnader för att uppfylla olika regler ökade med cirka 600 miljoner kronor under förra året, enligt en uppskattning från Tillväxtverket. Sex av tio företag upplever regler som ett hinder för tillväxt.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Tillväxtverket följer årligen upp hur företagens kostnader påverkas av nya eller ändrade regler. De ökade kostnaderna under 2018 har flera förklaringar, som till exempel slopad skattefrihet för privat hälso- och sjukvård samt krav på undersökningsplikt av trafiktillstånd för beställare av gods- och persontransport. Däremot var införandet av digital inlämning av årsredovisning en åtgärd som minskade kostnaderna.

Många företag ser regelbördan och de ökade kostnaderna som ett problem, visar en tidigare undersökning från Tillväxtverket. I ”Företagens Villkor och Verklighet 2017” uppger sex av tio företag att reglerna är ett hinder för tillväxt.

Läs även: Företagarna med störst tillväxtvilja.

Samtidigt skiljer sig uppfattningen åt mellan olika branscher. Bland annat har andelen företag inom hotell och restaurang samt utbildning som upplever regler som ett stort tillväxthinder minskat.

Anna Johansson, Tillväxtverket.

– Det visar att de satsningar som görs på förenklingar ger positiva resultat, säger Anna Johansson, avdelningschef på Tillväxtverket.

Förenklingsåtgärder på flera fronter

Regeringen har också som mål att de administrativa kostnaderna för företag till följd av regler överlag ska minska. Men för att nå det målet krävs omfattande åtgärder. Fler regelgivare behöver arbeta systematiskt med att involvera och samråda med företagen tidigt i regelgivningsprocessen för att kunna sätta sig in i konsekvenserna, hitta smarta lösningar och åstadkomma ändamålsenliga regler, menar Anna Johansson:

– För att vända trenden med ökade kostnader behöver förenklingsarbetet ske på flera fronter. Att utvärdera och förenkla reglerna i sig är en åtgärd. Minst lika viktigt är att jobba med tillämpningen av reglerna – det ska vara lätt att göra rätt, säger hon.

Det finns även en stor potential att minska regelbördan genom att utveckla smarta digitala lösningar, till exempel för att göra det enklare att lämna uppgifter, söka tillstånd och minska handläggningstider.

– Det behöver vi satsa mer på, konstaterar Anna Johansson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.