Rekordlyft för e-handeln under pandemin

E-handel E-handeln går av allt att döma mot ett rekordår. Under andra kvartalet ökade e-handeln med 49 procent, vilket är den högsta kvartalstillväxten någonsin, enligt PostNords rapport E-barometern Q2.

Rekordlyft för e-handeln under pandemin
Foto: Stock Adobe.

Under andra kvartalet, det vill säga när coronapandemin härjade som värst, var det allt fler svenskar som föredrog shopping på nätet framför fysisk handel. Av PostNords senaste rapport framgår att 77 procent av svenskarna e-handlade någon gång per månad under andra kvartalet, vilket är den högsta andelen av befolkningen någonsin.

Äldre börjar e-handla

Störst var ökningen i den äldsta åldersgruppen där nu 67 procent e-handlar i genomsnitt under en månad jämfört med 57 procent förra året.

– Det är inte oväntat att andelen som e-handlar ökar successivt, men att tio procentenheter fler bland de äldsta konsumenterna skulle börja e-handla, det hade vi inte kunnat förutspå. Mer än varannan person i gruppen 65 – 79 år uppgav att de börjat handla nya typer av produkter på nätet på grund av pandemin, kommenterar Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på PostNord.

Dagligvaror ökar mest

De produktkategorier som växte mest var dagligvaror (+115 procent), följt av möbler och heminredning (+71 procent) samt apoteksvaror (+69 procent).

Apoteksvaror, inklusive skönhet och hälsa, var för övrigt den produktkategori som flest handlat från (43 procent) följt av kläder och skor (42 procent).

Baserat på uppgifterna från årets två första kvartal höjer nu PostNord sin helårsprognos för e-handeln från en tillväxt på 11 procent till 33 procent.

– Vi baserar vår nya prognos på att vi har två kvartal bakom oss med 16 respektive 49 procents tillväxt samt på tydliga signaler från våra konsumentundersökningar om att tredje kvartalet kommer att bli något lugnare än kvartal två. Sista kvartalet blir så klart avgörande med Black Friday och julhandel. Men givet att oron för viruset inte ökar på nytt så bedömer vi att tillväxten snarare ligger kvar på tredje kvartalets nivå, säger Carl-Fredrik Teder.

Fakta om undersökningen

PostNord följer i samarbete med Svensk Digital handel och HUI Research den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln. E-barometern Q2 2020 baseras på information som samlats in från detaljhandelsföretag i augusti 2020. Totalt deltog 249 företag i mätningen. Företagsmätningen genomfördes 3 augusti – 31 augusti. Fyra konsumentundersökningar har genomförts med hjälp av TNS SIFO:s webbpanel. Alla undersökningar är gjorda med ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning i åldrarna 18 – 79 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.