Riksrevisionen varnar

Jämställdhet Regeringens satsningar har påskyndat arbetet mot ökad jämställdhet, men nu riskerar allt att rinna ut i sanden. Det visar en granskning från Riksrevisionen.

Regeringen satsade 2,6 miljarder kronor under åtta år för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. Riksrevisionens granskning visar att satsningen satt fokus på jämställdhetsfrågor och lett till många aktiviteter som inte hade kommit igång utan statliga medel. Men aktiviteterna riskerar att tappa fart när resurserna försvinner.

Granskningen visar att kortsiktigheten till stor del varit inbyggd i satsningen. Det beror dels på att hela satsningen bestått av tillfälliga pengar, dels på att uppdragen kommit vid sidan av den vanliga planeringen. Det har gjort att det blivit ryckigt och kortsiktigt för de aktörer som tagit emot uppdrag eller pengar.

Den struktur som finns på jämställdhetsområdet utgör inte heller något bra stöd för att ta hand om resultaten. Det saknas en ansvarig förvaltningsmyndighet, styrningen varierar i omfattning och ambitionsnivå och det finns ingen tydlig systematik när det gäller vilka myndigheter som har något jämställdhetsperspektiv i sina instruktioner.

Riksrevisionens förslag:

  • Ställ krav på hållbarhet när uppdraget till myndigheterna som får ta del av pengarna formuleras.
  • Se till att för de som får del av medlen får bra förutsättningar att planera för sina insatser.
  • Tydliggör vilka myndigheter som har ett uppdrag om jämställdhet.

Fakta

Bakgrund

Regeringens huvudstrategi för jämställdhetspolitiken är jämställdhetsintegrering, vilket innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande och på alla regeringens politikområden.Den särskilda jämställdhetssatsningen bestod av ett stort antal regeringsuppdrag till ett 50-tal myndigheter. Åtgärderna handlade bland annat om verksamhets-, kunskaps- och metodutveckling samt om utbildnings- och informationsinsatser.Ungefär hälften av medlen gick till åtgärder mot mäns våld mot kvinnor. Den enskilt största delsatsningen var programmet Hållbar jämställdhet som drevs av Sveriges Kommuner och Landsting under 2008–2013.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.