Så bemöter du kunderna professionellt

Företagskultur När kommunikationsstrategen Annmarie Palm intervjuade kunder om vad de tycker om sina leverantörer svarade 74 procent att de är missnöjda med återkopplingen. Här ger hon fakta om betydelsen av att agera professionellt och tips på hur ni gör det.

Så bemöter du kunderna professionellt
Shutterstock

Det finns en rad fördelar med att agera professionellt

 • Ni skiljer ut er som trevliga och pålitliga.
 • Ni tappar inte kunder och affärer i onödan.
 • Ni mår bättre eftersom bra uppförande ger bättre relationer också internt – ni behöver uppföra er bra inte bara mot kunden utan också inom företaget.
 • Ni får gott rykte bara av att andra vet att ni jobbar med ”business behavior”.

Det finns framför allt tre förklaringar till att vi agerar oprofessionellt

 • Stress gör att människor slutar fungera och blir otillgängliga.
 • Feghet gör att vi inte vågar tala om när något gått fel eller inte vågar vara proaktiva och komma med förslag eller tips till kunden.
 • Nonchalans – det kan förekomma en attityd att det är ok att vara nonchalant, men det påverkar affärerna. Många kunder reagerar på det och väljer en annan leverantör.

Så här agerar ni affärsmässigt

 • Håll det ni lovat.
 • Återkoppla som ni har sagt.
 • Kom överens om hur ni ska återkoppla.
 • Svara så snart det går när någon söker dig.
 • Bekräfta att ni fått jobbansökningar och meddela vänligt när jobbet är tillsatt.
 • Kom i tid.
 • Om du måste ställa in ett möte, gör det så tidigt som möjligt.
 • Var engagerad under möten, stäng av mobilen och ha inte med datorn, om ni inte är överens om det. 62 procent av de intervjuade tyckte att mötesdisciplinen kunde bli mycket bättre.
 • Var försiktig med alkohol tillsammans med kunder. Stå inte i en bar och prata fritt om era affärer.
 • Ta fram en policy för hur ni vill uppträda.

Läs en intervju med Annmarie Palm här

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.