Så bra är lärosätena på att fixa praktik

Skola Praktik har visat sig vara ett effektivt sätt för studenter att knyta viktiga kontakter med arbetslivet och samla arbetslivserfarenhet under studietiden. Ändå råder stora skillnader mellan olika lärosäten om möjligheterna att erbjuda praktik.

Så bra är lärosätena på att fixa praktik
Praktik är viktigt för kontaktskapandet under studietiden. Foto: Stock Adobe.

Det är fackförbundet Akavia som tillfrågat medlemmarna om vilka möjligheter till praktik som fanns inom ramen för utbildningen. I urvalet ingick ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer som är under 36 år och som tagit examen under perioden september 2019 – augusti 2020. 2 157 personer deltog i undersökningen.

Enda kontakten

Slutsatsen är att det är stora skillnaderna mellan olika universitet och högskolor. Medan 60 procent av studenterna på Högskolan i Jönköping svarar att de haft praktik inom ramen för utbildningen är motsvarande siffra för Stockholms och Göteborgs universitet endast 23 procent.

– För många studerande kan praktik vara den enda kontakten med arbetslivet under studietiden. En utebliven praktik kan således göra det svårare att få det första jobbet, bygga kontaktnät och få relevanta arbetslivserfarenheter, kommenterar Marcus Karlén, ordförande för Akavias studerandesektion.

Information om arbeten

Det råder även skillnader när det gäller lärosätenas information till studenterna om vilka arbeten som utbildningen kan leda till. Här hamnar Umeå universitet i topp, där 79 procent av studenterna fick sådan information, medan Malmö högskola hamnar på sista plats med 59 procent.

När det gäller underlättandet i kontakten med arbetslivet utmärker sig Örebro universitet som bäst i klassen. Här uppgav 55 procent av de tillfrågade att man underlättat kontakten jämfört med 31 procent på Mälardalens högskola.

– Att etableringen på arbetsmarknaden är väl fungerande är avgörande för att arbetsmarknaden ska fungera. För att unga akademiker snabbt ska kunna få ett meningsfullt arbete med relevans för utbildningen behöver arbetslivsanknytningen på svenska utbildningar stärkas, säger Marcus Karlén.

Så stor andel av studenterna fick praktik inom ramen för utbildningen.

 • Högskolan i Jönköping 60 %
 • Karlstads universitet 44 %
 • Umeå universitet 44 %
 • Lunds universitet 44 %
 • Örebro universitet 42 %
 • Linnéuniversitetet 41 %
 • Uppsala universitet 37 %
 • Mälardalens högskola 35 %
 • Malmö högskola 27 %
 • Göteborgs universitet 23 %
 • Stockholms universitet 23 %
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.