Här är lärosätena med flest avhandlingar om idéskapande

Forskning Innovations- och entreprenörsforskarna har ingalunda slagit av på takten under pandemin. Nästan 70 avhandlingar har levererats från olika lärosäten under 2020 och 2021 inom detta forskningsområde, visar en sammanställning från Esbri. Jönköping university toppar listan.

Här är lärosätena med flest avhandlingar om idéskapande
Jönköping university toppar listan. Foto: Patrik Svedberg.

Under 2020 och 2021 levererade totalt 19 svenska lärosäten 68 avhandlingar inom området innovation och entreprenörskap, enligt sammanställningen från Esbri, Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning.

Allra flitigast var forskarna vid Jönköping university, som svarade för tio avhandlingar under de två senaste åren.

– Att vi i Jönköping, trots vår relativa litenhet, står för störst volym i landet kan kanske verka överraskande vid en första anblick. Men det är ett resultat av medveten fokusering kring att vara en av världens mest spännande miljöer inom innovations- och entreprenörskapsforskning, säger Jerker Moodysson, vd och akademisk ledare vid JIBS, Jönköping university, i en kommentar.

Stabilt flöde

Linköpings universitet levererade totalt sju avhandlingar och intar därmed en andraplats på listan. Tredjeplatsen delas av Chalmers, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet samt Uppsala universitet, där fem avhandlingar per lärosäte lagts fram under 2020 och 2021. Lunds universitet hade samtliga av sina fem avhandlingar framlagda under 2021.

Malmö universitet, Mittuniversitetet och Handelshögskolan i Stockholm ligger sist i listan med en avhandling vardera inom innovation och entreprenörskap under de senaste två åren.

– Vi är glada att pandemin inte har hindrat forskningen; flödet med nya avhandlingar har varit jämnt och stabilt de senaste två åren, kommenterar Magnus Aronsson, vd på Esbri.

Fler kvinnor än män

Esbri har även kartlagt könsfördelningen bland dem som disputerat. Förra året var det dubbelt så många kvinnor som män som disputerade inom området innovation och entreprenörskap – 22 kvinnor respektive 11 män. Året innan var det nästan jämnt lopp med 19 män och 16 kvinnor.

Här är hela listan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.