Så påverkas kvalitetsarbetet – 5 kvalitetschefer om krisen

Kvalitetsarbete Hur påverkas kvalitetsarbetet av coronakrisen? Kvalitetsmagasinet ställde frågan till några kvalitetschefer på företag och organisationer runt om i Sverige.

Så påverkas kvalitetsarbetet – 5 kvalitetschefer om krisen
Foto: Stock Adobe.

Sofia Brunér, kvalitetschef på Skövde kommun.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Sofia Brunér, Skövde kommun.

– Vårt kvalitetsarbete påverkas på olika sätt. Bland annat har vi fått ställa in vissa utbildningar, till exempel processledar- och processägarutbildningar samt de månatliga träffarna då vi samlar medarbetarna för att lyssna till goda exempel. Vi försöker trots detta hålla kvalitetsarbetet igång så gott det går. Det krisen ändå för med sig är att vi blir mer snabbfotade i att hitta och testa nya arbetssätt. I flera år har vi till exempel talat om behovet av att bli bättre på digitala och effektiva möten, vilket nu blivit ett naturligt inslag i vardagen. Vi tvingas dessutom att prioritera vad som är viktigast och prioritera ner det som är mindre viktigt. Vi har också fått till ett ökat samarbete över verksamhetsgränserna där vi alla kraftsamlar för att upprätthålla en god kvalitet i verksamheten. Så mitt i krisen finns det positiva element som säkert kan vara till nytta även efter att den blåst över.

Benny Lundstedt, kvalitetschef på Advania, it-företag med kontor i Sverige, Norge, Finland och Island.

Benny Lundstedt, Advania.

– Kvalitetsarbetet påverkas än så länge inte alls av krisen – här är det ”business as usual”. Nu ligger fokus snarare på att försöka utveckla nya innovativa lösningar som kan hjälpa kunderna att klara driften. Som komplett it-leverantör med allt från konsulttjänster, drift och underhåll till hård- och mjukvara i sortimentet ser vi en tydlig förändring i efterfrågemönstret. Eftersom allt fler anställda jobbar hemifrån är det många företag som nu snabbt är i behov av hårdvara och kompetens för att kunna genomföra digitaliseringen på ett effektivt sätt. Ett annat stort kundsegment är skolorna, där vi bistår med nya it-lösningar som stöd för distansundervisningen.

Liselott Lycke, kvalitetschef på Högskolan Väst i Trollhättan, med cirka 13 000 studenter per år på program och enstaka kurser.

Liselott Lycke, Högskolan Väst.

– Vår förhoppning är att kvaliteten inte ska påverkas alls av den pågående krisen. Visserligen läser nu alla våra studenter på distans. Men tack vare att vi under flera år bedrivit ett systematiskt arbete för att ställa om till ökad digitalisering och flexibilitet i undervisningen står vi väl rustade. Vissa kliniska examinationer, till exempel inom sjuksköterskeutbildningen, kan dock undantas från distanskravet. Men där har vi istället begränsat gruppstorleken för att minimera smittorisken.

Linus Tubelius, kvalitetschef på AB Maskinarbeten i Alvesta.

Linus Tubelius, AB Maskinarbeten.

– Som underleverantör av svetsade, bearbetade och lackerade komponenter till bland annat fordonsindustrin vet vi inte riktigt vart krisen kommer att ta vägen. Än så länge har vi inte påverkats. Men från och med nästa vecka har en av våra stora kunder, Volvo Construction Equipment, aviserat stängning av sina fabriker och då får vi se vad som händer. I värsta fall får vi köra produktion mot lager under en viss tid. Men än så länge fortsätter vi med de kvalitetsplaner som vi har och har heller inte drabbats av några avbrott i leveranserna från våra underleverantörer. Något varsel om uppsägningar har vi inte behövt lägga och våra 140 anställda jobbar på som vanligt.

Mia Ellison, ansvarig för kvalitet, arbetsmiljö, miljö och trafiksäkerhet på Bivab i Göteborg, som ägs av ett 30-tal privatägda bussbolag och som svarar för upphandlad kollektivtrafik i södra Sverige.

Mia Ellison, Bivab.

– Det strategiska kvalitetsarbetet påverkas inte nämnvärt. Än så länge flyter trafiken på nästan som vanligt. Visst förekommer det att en del chaufförer är sjuka (förkylda) och att några linjer fått ställas in. För att minska risken för att chaufförerna smittas har vi också i samråd med våra uppdragsgivare gått ut med rekommendationen att hålla framdörrarna stängda och i vissa fall även spärra av de främre raderna i bussarna. Men på det hela taget handlar det lyckligtvis om endast mindre störningar. Verksamheten upprätthålls som vanligt med bibehållen kvalitet.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste