Se medarbetarnas drivkrafter och få fler att trivas

Företagskultur De flesta företag arbetar med generella lösningar för att skapa trivsel på arbetsplatsen. Det är fel menar Desireé Rova, som tagit fram ett HR verktyg som kartlägger medarbetarnas drivkrafter.

Se medarbetarnas drivkrafter och få fler att trivas

Många företag har svårt att få nyckelkompetens att vilja stanna kvar på arbetsplatsen. En av orsakerna är att företag ofta arbetar med generella lösningar som utbildningsinsatser och belöningssystem. Det man inte har gjort är att titta på varje individs behov. Vad som skapar trivsel på jobbet är nämligen i allra högsta grad individanpassat. I januari lanserade Personalexperten ett verktyg, My Needs, som ska kartlägga individernas olika behov. Med hjälp av verktyget kommer företag att kunna öka sin effektivitet i form av ett större engagemang, ökad frisknärvaro och en bättre arbetsmiljö, menar Desireé Rova, vd och grundare.

Varför är det fel med generella insatser för att få medarbetare att trivas?

– Det finns sex olika drivkrafter och alla har två av dem. Drivkrafterna är signifikans, det vill säga att vara unik, utveckling, att bidra, trygghet, samhörighet och variation. Tillsammans kan det bli väldigt många olika varianter. De förklarar varför vi agerar som vi gör, varför vi tycker att vissa saker är roliga eller varför man lättare kommer i konflikt med vissa personer. Det som är så tydligt är att vi alla är olika och har olika behov. Det innebär också att alla inte behöver samma sak av sin arbetsgivare. I kompetensutveckling är det exempelvis vanligt att man utgår ifrån att alla vill samma sak, som att utvecklas. Men alla vet inte om det.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.