Skönheten och odjuret

Digitalisering Hur många knappar hade egentligen de gamla telefonerna med fingerskiva? Jag fick den frågan häromdagen och gissade på 10, men det var fel. Rätt svar hittar du i slutet av krönikan.

Skönheten och odjuret

Mina barn gillar berättelser om hur det var förr i tiden, när pappa var liten. Och SÅ länge sedan var det faktiskt inte. Men det fanns inga mobiltelefoner och inget internet, vilket barnen har lite svårt att greppa. Lika svårt har jag att förstå vad mina egna föräldrar egentligen gjorde på jobbet utan en dator? Om 30 år kanske mina barn kommer att berätta nostalgiskt om när de var små och hade mobiltelefon (”ja alltså en telefon man bar runt på!”) eller en dator för att interagera digitalt.

Utvecklingen går hiskeligt fort och vi kan inte ens kan föreställa oss hur det kommer att se ut i framtiden. När de på 50-talet frågade folk hur det skulle se ut år 2000 så var ett populärt svar att det skulle finnas flygande bilar. Ingen nämnde internet eller ens datorer.

Det är välkänt att förändringstakten i teknikutvecklingen är exponentiell, vilket rent logiskt innebär att vi blir allt sämre på att förutsäga framtiden för varje år som går. Plötsligt händer det något som förändrar spelplanen och ställer invanda affärsmodeller på ända.

Men det finns saker som inte förändras. Vårt sätt att styra och organisera verksamheter ser ut ungefär som det alltid har gjort, om än med lite nya begrepp och mer avancerad datainsamling. Vi bygger fortfarande våra organisationer som hierarkier med tydligt avgränsade ansvarsområden (läs: stuprör).

Digitaliseringen påverkar nästan alla aspekter av samhället och vi har bara sett början. Alla företag funderar på hur digitaliseringen nyttjas för ett bättre samspel med kunder och omvärld. Behöver vi utveckla en ny app, bygga ihop våra kanaler eller arbeta mer innovativt med sociala medier? Hur ser kundens resa ut i kontakten med företaget? Det här är skönheten i sammanhanget.

På andra sidan lurar dock odjuret i form av en stel organisation som inte alls är riggad för innovation och flexibilitet. Förändring och anpassning är inte något som kommer naturligt, utan behöver drivas från ledningen i form av transformationsprogram. En mängd innovativa idéer går förlorade varje dag på grund av att medarbetarna ”gör sitt jobb” utan att känna ett verkligt engagemang.

Jag tror att framtidens vinnare blir de företag som vågar vara innovativa och pröva nytt inte bara i sina produkter och tjänster, utan även i hur de leder, styr och organiserar sin verksamhet. Hållbara organisationer måste kunna anpassa sig till ständigt förändrade förutsättningar – och gilla det.

Rätt svar: den hade inga knappar…

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.