Socialt ansvarstagande kryper allt närmre kvalitet

Blogg "Många vill snylta på hållbarhetsbegreppet idag, så också vi kvalitetsmänniskor", skriver Tina Bohlin och konstaterar att hållbarhet kombinerat med kvalitetstänk blir ett win-win för alla.

Många vill snylta på hållbarhetsbegreppet idag, så också vi kvalitetsmänniskor. Men faktum är att organisationer som vill leverera kvalitet, det vill säga, uppfylla kundens behov och förväntningar, nu i allt högre grad måste tänka och agera i frågor gällande socialt ansvarstagande. Dessa frågor avspeglar hur ett företag uppfattas av omvärlden – och inte minst av sina kunder.

Det räcker inte längre med att producera en bra produkt eller tjänst. Om företaget under tillverkningen respektive utförandet av tjänsten behandlat sina medarbetare illa, utnyttjat barnarbete, slösat med jordens resurser eller släppt ut stora föroreningar får man oftast en mycket missnöjd kund – en kund som pratar illa om företaget och som inte gör återköp.

Många organisationer har idag ett lednings(verksamhets)system uppbyggt enligt någon eller några av ISO:s ledningssystemsstandarder, till exmepel Iso 9001 för kvalitet, Iso 14001 för miljö och/eller Iso 27001 för informationssäkerhet. Fler och fler av dessa önskar också integrera frågor om socialt ansvarstagande, men det är inte så enkelt. Iso 26000 (socialt ansvarstagande) är ingen ledningssystemsstandard och innehåller cirka 450 rekommendationer. Var börjar man?

Sis har därför tagit initiativet till en enkel internationell vägledning, ISO/IWA 26 Using ISO 26000 Guidance on social responsibility in management systems, som förväntas publiceras i juli 2017. IWA 26 ska hjälpa organisationer, som redan har ett ledningssystem enligt Iso:s standarder, att integrera delar eller hela Iso 26000:2010. Samtidigt ska den hjälpa användare av Iso 26000 att förstå hur ledningssystemsstandarder baserade på Iso:s High Level Structure är uppbyggda så att dessa organisationer i större utsträckning kan dra nytta av systemtänk och ledningssystemsstruktur när de arbetar med socialt ansvar.

Alla som deltagit i arbetet hoppas naturligtvis att fler organisationer nu ska börja arbeta med frågor kopplat till socialt ansvarstagande. Många organisationer världen över engagerar sig redan, men det finns mycket kvar att göra. Därför kommer nu många fler standarder inom detta område. Nyligen publicerades Iso 37001 Ledningssystem mot mutor och Iso 20400 Hållbar upphandling – ett tecken på att marknaden i större utsträckning efterfrågar socialt ansvarstagande.

Glädjande är att företagens arbete med etik, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö sprider sig som ringar på vattnet och sakta men säkert bidrar till en alltmer bättre värld. Tar man hållbarhetsarbetet på allvar och kombinerar med kvalitetsledningstänk minskar företagets risker och dess värde ökar.

En win-win för alla!

PS. IWA står för International Workshop Agreement, ett dokument som mycket snabbare kan arbetas fram än en regelrätt Iso-standard. High Level Structure är Iso:s övergripande ledningssystemsstandardmall som finns beskriven i ISO/IEC Directives, Part 1, Annex SL.


Tina Bohlin är projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, Sis.Tina Bohlin, projektledare på det svenska standardiseringsinstitutet, Sis.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.