Stress på jobbet tas inte på allvar

Medarbetarsamtal är ingen bra plats för att ta upp exempelvis stress. Det är alltför riskabelt, enligt forskning från Karlstads universitet.

Man skulle kunna tro att medarbetarsamtalet är en bra arena för exempelvis en stressad småbarnsförälder att i lugn och ro få diskutera hur man kan göra för att underlätta i vardagen.

Men så är det inte, tvärtom kan medarbetarsamtalen snarare förstärka normen om den goda stresståliga medarbetaren. Även en person som tycker sig ha en för hög arbetsbelastning, glider under samtalets gång över till att i samspel med chefen bagatellisera problemen och lägga orsaken på sig själv och sitt krävande familjeliv.

– Den goda medarbetaren ska se stress som prestationshöjande och inte klaga. Det sägs till och med uttryckligen: ”Trivs man inte med det får man nog hitta nått annat”, säger Christina Olin-Scheller vid Karlstads universitet, som genomfört studien tillsammans med Erica Sandlund.

Studien har gjorts på ett tjänsteföretag med cirka hundra anställda. Hela personalen fick svara på en enkät om hur de upplever medarbetarsamtalen. Därutöver har åtta medarbetarsamtal videofilmats och analyserats av två språkvetare, en sociolog och en litteraturvetare. För att lyfta upp frågor som arbetsbelastning på ett bra sätt efterlyser forskarna mer kollektiva arenor som enkätundersökningar eller gruppsamtal.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.