Stressen försvann när detaljstyrning slopades

Förbättringsarbete Slopad tidsstyrning har blivit en succé för hemtjänsten i Landskrona. Mindre stress för hemtjänstpersonalen, lugn och ro hemma hos de äldre och bättre ekonomi är några av resultaten, skriver Helsingborgs Dagblad.

Tidigare hade Landskrona ett detaljerat tidsstyrningssystem för hemvården med 93 olika moment som var definierade och tidsbestämda. Om hemtjänstpersonalen inte använde exakt på minuten så lång tid som var bestämt, skulle detta redovisas.

Men förra året skrotades tidsstyrningssystemet och ersattes med sex vårdnivåer. Här beskrivs vilka saker den äldre ska få hjälp med, men inte exakt hur lång tid det får ta. Hemtjänstpersonalen kan därmed utföra uppgifterna utan att behöva tänka på klockan. Tidsstyrningssystemet används dock fortfarande för att följa upp arbetet.

Vinsterna med det nya systemet är många. Genom att fokusera på de äldres behov har personalen blivit nöjdare, de slipper en hel del tidsödande dokumentation och upplever mindre stress. Dessutom har ekonomin blivit bättre och budgeten är idag under kontroll.

Tre privata hemtjänstföretag har valt att lämna kommunen sedan det nya systemet infördes eftersom de tyckte att det blev osäkert med ersättningen och ville fortsätta att ha betalt per timme, uppger Helsingborgs Dagblad.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.