Praktisk om varumärken

Kryddad med många illustrationer och exempel ger denna bok insikt i varumärkesbyggandets innersta hemligheter. En bok som passar både akademiker och praktiker.

Praktisk om varumärken

Svenska företag satsar idag 70-80 miljarder kronor varje år på marknadskommunikation. Den är viktig eftersom en god och effektiv kontakt mellan företaget och dess kundgrupper bidrar till att stärka varumärket, underlätta identifieringen av de lönsammaste kunderna och därmed öka intäkterna.

Boken är uppbyggd kring de tre hörnstenarna marknadskommunikation, varumärket och kunderna. Perspektivet är både taktiskt och praktiskt och fokus ligger på hur man kan skapa värde för både företag och kunder.

Hur tar vi som kunder emot och bearbetar budskap, vad väcker våra känslor, vilken effekt har känslorna på vårt beteende och hur kan man utnyttja alla sinnen vid kommunikationen för att öka effekten? För att förstå hur marknadskommunikation bör utformas används konsumentpsykologi.

Ett starkt varumärke har stort ekonomiskt värde. Coca-Colas varumärke värderas exempelvis till cirka 70 miljarder dollar. Boken diskuterar olika strategiska och kommunikationsmässiga aspekter på varumärkesbyggande. Vad ska varumärket stå för, vilka finansiella och strategiska mål ska det ha, hur ska varumärket förmedlas för att ge den eftersträvade bilden? Hur ska vi formulera ett mantra som med några ord fångar själen i varumärket? Tänk på Walt Disneys ”fun family entertainment” eller Nikes ”autentisk atletisk prestation”.

Varumärken måste idag ge starka, positiva och gärna unika associationer för att skilja sig från mängden. Vilka parametrar kan användas för nå detta och hur genomför man det praktiskt? Boken diskuterar både det långsiktiga varumärkesbudskapet, som avser att bygga en attraktiv bild av varumärket, och varumärkesstimulansen, som på ett mer direkt sätt avser att stimulera efterfrågan.

Boken vänder sig både till akademiker och till näringslivet och integrerar nyheter från forskningen med kunskap om de beslut den praktiskt verksamme måste fatta.

Med sina 600 sidor är den naturligtvis inte helt lättsmält och måste karaktäriseras som en ”lärobok” trots att alla referenser återfinns samlade i slutet av varje kapitel, vilket gör läsningen enklare. Boken innehåller många kloka och viktiga synpunkter som ger ett helhetsperspektiv på marknadskommunikation. Jag uppskattar speciellt att framställningen kryddas av många illustrationer och väl valda exempel från verkligheten, vilket inte bara underlättar läsningen utan också ger värdefulla associationer för läsaren – såväl för akademiker som praktiker.

Fakta

Marknadskommunikation. Kunden. Varumärket. Lönsamheten.

Författare: Rita Mårtensson

Förlag: Studentlitteratur

ISBN 978-91-44-02318-2

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.