Tron på ekonomin fortsätter stärkas

Ekonomi Trenden håller i sig. Allt fler ser positivt på framtiden för ekonomin, enligt den senaste mätningen från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Framtidstron kring ekonomin har ökat successivt under hela 2013. Det visar mätningen av tron på ekonomin för det tredje kvartalet som Svenskt Kvalitetsindex, SKI, genomfört. Mest positiva är svenskarna när det gäller framtiden för sin egen ekonomi. Tilltron till den allmänna ekonomin har också ökat, även om det är en bit kvar till toppnoteringen i mitten på 2010.

Men det är stora skillnader de som har arbete och de som inte har det. Framtidstron är betydligt större bland de som har arbete, även om tron på ekonomin har ökat något även bland arbetslösa.

I ett nordsikt perspektiv är danskar mest positiva till den allmänna ekonomin följt av Sverige, Finland och Norge.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.