Unga allt mindre nöjda med arbetet

Bland anställda under 30 år har nöjdheten med arbetet minskat starkt under det senaste året. Även totalt sett visar SKIs medarbetarindex vikande siffror för de anställdas nöjdhet och engagemang.

Personer under 30 år har ett medarbetarindex på 67, jämfört med 70,8 för hela riksgenomsnittet. Även tidigare år har det varit tydligt att nöjdheten med arbetet ökar med åldern, men i årets resultat från Svensk Kvalitetsindex, SKI, har skillnaderna blivit ännu större i och med att den den yngsta gruppen sjunkit starkt i nöjdhet jämfört med övriga åldersgrupper. Detta är en viktig signal till alla arbetsgivare inför framtiden när det gäller att stimulera också yngre anställda.

Det finns ljusglimtar

SKI framhåller att det finns en tydlig koppling mellan nöjda medarbetare och kundnöjdhet. Särskilt starkt är sambandet mellan medarbetares nöjdhet och hur kunderna uppfattar servicekvaliteten. Ju mer nöjd en medarbetare är, desto högre servicekvalitet upplever kunden och att satsa på medarbetarna är därför ett effektivt instrument för att öka sina kunders nöjdhet.

Men även om nöjdheten totalt sett sjunkit något sedan förra årets mätning så finns det ljusglimtar både regionalt och inom olika näringsgrenar. Tittar man enbart på gruppen kvinnor så har nöjdheten ökat och indexvärdet ligger i år högre än för männen. Den mest markanta förändringen är att kommunal sektor och den statliga sektorn drabbats av sänkt nöjdhet bland anställda, medan nöjdheten gått upp ordentligt i landstingssektorn.

Fem viktiga aspekter

De fem viktigaste aspekterna för medarbetarnas nöjdhet är image, ledning, organisation, samarbete och arbetsförhållanden. För att öka medarbetarnas engagemang är det mest betydelsefullt att satsa på arbetsförhållandena, medan image är viktgast för att öka arbetsplatsens attraktionskraft.

Resultaten från undersökningen hur anställda och andra verksamma upplever sin arbetssituation bygger på drygt 5 000 intervjuer som genomförts med ett statistiskt urval av personer boende i Sverige mellan 20 – 67 år.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.