Vi maskar två timmar om arbetsdagen

Arbetsmiljö Två timmar om arbetsdagen lägger vi på privata aktiviteter. Uppror mot chefen, aktivt motstånd mot arbetet eller sömlös integration mellan arbete och fritid? I den här boken söks svaret.

Runt två timmar om arbetsdagen går till så kallat tomt arbete. Hur är det möjligt och varför ägnar sig anställda åt så kallad organisatorisk olydnad? Det har Roland Paulsen, sociolog vid Uppsala universitet, sökt svar på i boken Empty Labor. Han har särskilt tittat på tomt arbete, den tid som medarbetare lägger på privata aktiviteter på arbetstid. Och studien visar att det finns flera förklaringar, allt från att medarbetarna har för för få arbetsuppgifter till uppror eller aktivt motstånd mot arbetet. Till grund för studierna ligger både djupintervjuer och empiriska studier. Boken ges ut av Cambridge University Press.

Läs om Roland Paulsens tidigare studier: https://kvalitetsmagasinet.se/meningslost-arbete-kan-leda-till-maskning/

https://kvalitetsmagasinet.se/surfande-inte-bara-maskning/

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.