Surfande – inte bara maskning

Att surfa på arbetstid behöver inte handla om att medarbetarna missköter sitt arbete. En ny studie visar att många helt enkelt har för få arbetsuppgifter för att fylla en hel arbetsdag.

Internationella studier har tidigare visat att den genomsnittlige kontorsarbetaren spenderar 1-3 timmar per arbetsdag åt icke-arbetsrelaterade aktiviteter. Tidigare studier har tagit för givet att det tomma arbetet har med olydnad eller maskning att göra. Men nu visar Roland Paulsen, doktorand i sociologi vid Uppsala universitet att det inte alls behöver handla om det.

– Mina resultat tyder på att en ineffektiv organisation kan vara en väl så viktig förklaring, säger Roland Paulsen, i ett pressmeddelande.

Paulsens studie visar att det särskilt i det mer privilegierade yrkesgrupperna kunde uppstå ”tomt arbete” på grund av brist på arbetsuppgifter. Det kan bero på att när arbetet bygger på expertis så är insynen i arbetsprocessen oftast dålig, något som ger den anställde svängrum att dra ut på arbetet. Från ledningsnivå kan det också vara svårt att ställa krav på hur lång tid ett arbete bör ta.

Paradoxal situation

Roland Paulsen har intervjuat ett 40-tal personer och bland intervjupersonerna upplevs det ”tomma arbetet” på olika sätt. Vissa säger sig vara mycket nöjda med att ha tid över åt privata aktiviteter, medan andra upplever en stor leda i att ha alltför mycket tomt arbete. I vissa fall kan ledan till och med förvandlas till ett apatiskt tillstånd där den anställde upplever sitt arbete som meningslöst.

– Det paradoxala i denna situation är att det kan vara svårt att bryta mönstret. Att tala klarspråk med chefen och be om fler arbetsuppgifter kan både sätta social status och anställning på spel eftersom den tidigare underprestationen då avslöjas, säger Roland Paulsen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.