nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledarskapets krassa verklighet

Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

När ledarskapet krackelerar presenterar fem fallstudier av mellanchefer i Sverige. Forskarna har observerat dem i vardagliga situationer, som när de leder workshops och hanterar konflikter vid morgonmöten.

Författarna är kritiska till de förenklade bilder av ledarskap som ofta målas upp och som skapar orealistiska föreställningar. Den enskilde ledarens betydelse förstoras ofta, menar de.

– I praktiken är ledarskap något som formas mellan människor. Mycket mer styrs av organisationskulturen än av hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap, säger Stefan Sveningsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Krav på god administration dominerar chefsarbetet. Och, menar författarna, det är inte att underskatta. Visioner och värderingar låter fint, men en kvalificerad administratör kan vara minst lika viktig för företaget.

– Det är viktigt att komma ihåg för alla chefer som slits mellan strategiska drömmål och operativa göromål, säger Anna Jonsson, docent vid handelshögskolan i Göteborg.

Boken är skriven av Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson och Robert Wenglén och ges ut av Studentlitteratur.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Kvalitetsutveckling en förutsättning för digitalisering

Den megatrend och utmaning vi hör talas om mest just nu är digitalisering. Vi ska alla utveckla våra analoga produkter, tjänster och processer till att bli digitala. Men vad är syftet? Många förknippar digitalisering med resurseffektivitet, att vi ska kunna ersätta människor med appar och elektroniska tjänster av olika slag. Många organisationer och företag har just den målsättningen med digitaliseringen. Här finns det en stor risk att dessa organisationer glömmer bort för vem de digitaliserar – deras kunder och intressenter!

Hon lät medarbetarna bestämma aktivitet för samtal

När Catarina Söderlund, marknads- och utbildningschef på Visma Enterprise, hade läst om en chef som bytt ut sina medarbetarsamtal i mötesrum mot aktiviteter bestämde hon sig för att göra samma sak. Nu har hon haft elva samtal på allt från kafé till skridskois.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.