nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Ledarskapets krassa verklighet

Det finns ett stort glapp mellan populära ledarskapsideal och den mer komplexa praktiken. Det menar forskarna bakom När ledarskapet krackelerar.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

När ledarskapet krackelerar presenterar fem fallstudier av mellanchefer i Sverige. Forskarna har observerat dem i vardagliga situationer, som när de leder workshops och hanterar konflikter vid morgonmöten.

Författarna är kritiska till de förenklade bilder av ledarskap som ofta målas upp och som skapar orealistiska föreställningar. Den enskilde ledarens betydelse förstoras ofta, menar de.

– I praktiken är ledarskap något som formas mellan människor. Mycket mer styrs av organisationskulturen än av hur chefen ser på sig själv och sitt ledarskap, säger Stefan Sveningsson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund.

Krav på god administration dominerar chefsarbetet. Och, menar författarna, det är inte att underskatta. Visioner och värderingar låter fint, men en kvalificerad administratör kan vara minst lika viktig för företaget.

– Det är viktigt att komma ihåg för alla chefer som slits mellan strategiska drömmål och operativa göromål, säger Anna Jonsson, docent vid handelshögskolan i Göteborg.

Boken är skriven av Mats Alvesson, Anna Jonsson, Stefan Sveningsson och Robert Wenglén och ges ut av Studentlitteratur.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Guide till hållbara inköp av it

Läsvärt

Ju fler som ställer krav, desto hårdare blir trycket på hållbara produkter. Därför lanserar TCO Develoment nu en guide som ger praktiska råd kring hållbar upphandling av it.

Bli bättre på att övertyga, beröra och inspirera

Läsvärt

Förmågan att framföra sitt budskap på ett effektivt och engagerande sätt är något som alla chefer har nytta av att utveckla. Nu finns en ny bok i ämnet som ger insikt i både de retoriska grundverktygen och förmågan att få till ett bra framförande.

”Det går att mäta kvalitet i välfärden”

Friskolornas riksförbund är kritiska till Välfärdsutredningens slutbetänkande. Framför allt ställer de sig frågande till att utredaren inte har något förslag på hur kvalitetsutvärderingen av skolan kan utvecklas.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.