36 procent beredda att säga upp sig – om inte…

Arbetsgivarvarumärke Elon Musk tvingar sina medarbetare tillbaka till kontoret. Men en ny undersökning visar att många är beredda att säga upp sig om de inte får full flexibilitet.

36 procent beredda att säga upp sig – om inte…
Många unga är beredda att säga upp sig om de inte får full flexibilitet. FOTO: ADOBE STOCK

Det var i förra veckan som Elon Musk i ett mejl till sina medarbetare förklarade att det är slut med hemarbetande. De får välja mellan att vara på kontoret 40 timmar i veckan eller att säga upp sig.

Att döma av en ny undersökning av företaget Coor skulle en inte oansenlig andel medarbetare välja sistnämnda alternativ.

1 300 personer – beslutsfattare som medarbetare – har fått svara på frågor om näringslivets utmaningar kring det nya arbetslivet. Och även om nära sju av tio säger sig vara nöjd med sin arbetsgivare, så är varannan medarbetare mellan 18 och 30 år beredd att säga upp sig om man inte får full flexibilitet. Det är dubbelt så många som i åldersgruppen 50–65 år. Snittet för hela arbetsstyrkan blir att fyra av tio kan tänka sig att säga upp sig om man inte får full flexibilitet.

Stort glapp

Det ska ställas i relation till att bara knappt var femte bolagen i undersökningen erbjuder full flexibilitet och att drygt hälften av beslutsfattarna vittnar om svårigheter med att få tillbaka sina medarbetare till kontoret i önskad utsträckning. Var fjärde arbetsgivare kräver full närvaro på kontoret.

Missnöjet bland de anställda betyder dock inte att så många insisterar på att få jobba hemifrån på alla dagar i veckan – men att rätten att välja själv är viktig.

Varför är det så viktigt då? Jo, här nämns mindre vardagsstress samt lägre lunch- och resekostnader.

– En stor del av den här gruppen utgörs av människor med familjelogistik, ofta små barn eller lite större barn som ska köras till olika fritidsaktivi­teter. Här blir drivkraften att spara tid väldigt viktig, säger Joachim Meyer Andersen på Coor i en kommentar.

Samtidigt säger sig fyra av tio fokusera bäst vid distansarbete, medan bara var fjärde säger sig fokusera bäst på kontoret.

Kräver förändringar

Så om alla ska bli nöjda krävs en hel del förändringar. Det måste helt enkelt bli mer lockande att gå till jobbet än att sitta hemma och arbeta. 59 procent svarar också att de planerar strukturella förändringar under 2022 och 2023. De handlar i första hand om att renovera kontoret eller att kanske flytta.

Men kanske borde de överväga andra åtgärder också. För det som efterfrågas bland de svarande medarbetarna – förutom mötesteknik och ytor att umgås – är stöd för hälsa och välmående, samt för kreativt och gemensamt arbete.

Och vill man gå ett steg till satsar man på ”lyxlistan”: förbättrade lunchalternativ, massag, fitnessaktiviteter, middagsmat för take-away och smidig beställning av mat/snacks till möten. Lite mindre trist kontor och lite mer serviceinrättning. Eller?

Bestäm vad som är rätt för er arbetsplats – men börja med att först fundera igenom hur viktig närvaron på kontoret egentligen är för verksamheten, hur bra ni är på att leda på distans, vad medarbetarna vill, hur attraktivt kontoret är för medarbetarna – och om det verkligen behövs en gemensam modell för alla. Utifrån den valda vägen kan ni sedan följa fem steg för att lyckas i förändringen:

5 steg för att nå framgång

  1. Definiera kontorets roll. Var tydlig med vilken roll kontoret ska ha, varför det är viktigt och när ni uppmuntrar distansarbete.
  2. Prioritera ledarskapet. Alla ledare måste vara med på tåget.
  3. Skapa engagemang. Skapa en plan för hur ni ska involvera medarbetarna under förändringsresan – och bjud in dem i processen. Utse ”ambassadörer” för förändringen bland medarbetarna.
  4. Mät effekten. När ni satt era mål och metoder – mät effekten. Ser ni till exempel att ni får en högre kollektiv produktivitet vid arbete på kontoret? Jobbar medarbetarna på kontoret lika mycket som det var sagt?
  5. Anpassa löpande. Utvärdera och omvärdera allt eftersom.

(Källa: Coor)

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.