Efter pandemin – nu försämras jobbhälsan

Arbetsmiljö Paradoxalt nog stod jobbhälsan på topp under pandemin. Men nu är pendeln på väg att slå tillbaka. Stressen ökar och andelen så kallade helårsfriska minskar, visar årets Jobbhälsoindex.

Efter pandemin – nu försämras jobbhälsan
Många har svårt att hantera stressen på jobbet. Foto: Stock Adobe.

Jobbhälsoindex, som genomförts årligen sedan 2007, målade i fjol upp en ljus bild av arbetslivet. Inte på tio år hade vi varit så friska och haft så få sjukdagar som under 2021 – faktiskt mycket tack vare pandemin. När vi höll avstånd till varandra och jobbade hemifrån blev vi heller inte exponerade för smitta – vare sig för covid, förkylningar, influensa eller andra virus.

Med ökat hemarbete blev även den mentala tröskeln för sjukskrivning högre, det vill säga många fortsatte jobba även om man kände sig förkyld eller småkrasslig. Samtidigt har det visat sig att många trivts med att jobba hemifrån och känner större psykiskt välbefinnande med distansarbete.

Negativ riktning

Men trots förbättrad jobbhälsa under fjolåret tycks nu en återgång ske till hur det var tiden före pandemin, visar årets Jobbhälsoindex. En rad olika indikatorer pekar i negativ riktning.

Många har till exempel svårt att hantera stressen på jobbet och störst är förändringen i den äldsta åldersgruppen, 55 år och äldre. Förra året uppgav 58 procent av dem att man kunde hantera stressen, medan andelen nu sjunkit till 45 procent.

Störst stresspåslag har anställda inom offentlig sektor; inom till exempel regioner är det endast 33 procent som kan hantera jobbstressen på tillfredsställande sätt jämfört med 46 procent av de privatanställda.

Hemarbete ger mindre stress

Under pandemin var det närmare hälften som arbetade helt eller delvis från hemmet. Den andelen har nu sjunkit till en tredjedel.

Men bland dem som fortsatt jobba hemifrån är stressen heller inte lika påtaglig. Exempelvis upplever 54 procent av dem som i huvudsak arbetar från hemmet att de kan hantera stressen på tillfredsställande sätt jämfört med 40 procent av dem som är hänvisade till sin ordinarie arbetsplats.

Ett tydligt trendbrott märks nu i den psykiska ohälsan. I alla åldersgrupper ökar andelen som känner psykiskt obehag av att gå till jobbet.

Helårsfriska minskar

Sjukfrånvaron har också ökat och andelen så kallade helårsfriska har minskat kraftigt, framförallt i den äldre åldersgruppen. Bland dem som är 55 år eller äldre är det nu bara 32 procent som inte haft en enda sjukdag det senaste året jämfört med nästan 50 procent 2021.

Prognosen framåt pekar också i samma riktning. Bland dem som är 55 år eller äldre uppskattar 45 procent att de inte kommer att ha en enda sjukdag den kommande 12-månadersperioden jämfört med 55 procent förra året.

Fakta om undersökningen

Jobbhälsoindex tas fram av Jobbhälsoindex i Sverige AB och Svenskt Kvalitetsindex, SKI. Studien bygger på ett 90-tal olika frågor om arbetsförhållanden, hälsa, sjukfrånvaro, motivation, medarbetarnöjdhet med mera kombinerat med olika bakgrundsvariabler. I årets undersökning deltog cirka 9 500 respondenter i ett representativt urval av de som arbetar minst halvtid i åldersgruppen 20 – 65 år.

Här finns studien.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.