Allt fler innovationer bygger på grupparbete

Innovation Ensam är inte alltid stark – i alla fall inte när det handlar om innovation. En färsk studie från PRV visar att många tekniska innovationer under 2000-talet grundar sig på ett dokumenterat samarbete.

Allt fler innovationer bygger på grupparbete
Innovation gör sig bäst i grupp. Foto: Stock Adobe.

I studien har Patent- och registreringsverket undersökt uppfinnargruppers sammansättning i inlämnade patentansökningar. Underlaget inkluderar cirka 7 miljoner så kallade patentfamiljer, inlämnade under åren 2000 – 2019, varav cirka 81 000 har åtminstone en uppfinnare som har angett en adress i Sverige.

Större uppfinnargrupper

Slutsatsen av studien är att innovativt samarbete blir allt vanligare. Det gäller i stort sett över hela världen och oavsett vilket teknikområde som studeras. Det är främst i större uppfinnargrupper, med tre eller fler uppfinnare, som ökningen är som störst.

Samtidigt är en minskning av enmansuppfinnare märkbar.

– Resultatet utesluter inte att ensam innovatör kan briljera. Men en tydlig trend är att samarbete ofta är en viktig komponent för att lyckas åstadkomma innovation, säger Mattias Arvidsson, chefskontroller på PRV, i en kommentar.

Låtbidrag till Mello

Att många innovationer kommer till genom grupparbete gäller även andra skapandeprocesser som till exempel låtskriveri.

– Sedan början av 2000-talet har medelvärdet för antalet upphovsmän per låtbidrag i Melodifestivalen nästan fördubblats, konstaterar han.

Studien pekar även på fördelar av samverkan med innovatörer i andra länder. Andelen innovativa samarbeten över nationsgränser är dock relativt begränsad och generellt sett vanligare i Europa än i de stora patentländerna som USA, Kina, Japan och Sydkorea.

Det vanligaste för de uppfinnare som är bosatta i Sverige är samarbete med uppfinnare i USA och Tyskland.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.