nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Internationellt

Frankrike inför stopp för jobbmejl på fritiden

Sedan nyår gäller en ny lag i Frankrike som ger medarbetare rätt att ignorera sin smartphone på fritiden. Lagen innebär att företag med fler än 50 anställda måste förhandla med medarbetarna om vilka tider de ska vara tillgängliga – och när de inte ska vara det.

  • Annonskod huvudspalt 1

Sverige ska återta sin styrka inom standardisering

Sveriges starka ställning inom internationell standardisering har försvagats under senare år. Eftersom standardisering bidrar till konkurrenskraft ska Sverige nu försöka återta sin ställning inom internationell standardisering. Det framgår av regeringens exportstrategi som presenterades i slutet av september.

Gratis e-guide för stresshantering i små företag

Stress är en av de främsta orsakerna till förlorade arbetsdagar i Europa. Ändå är det mindre än en tredjedel av de europeiska företagen som har rutiner för att förebygga arbetsrelaterad stress. Men nu har EU-Osha lanserat en e-guide för hantering av stress och psykosociala risker i arbetet.

  • Annonskod för huvudspalt 2

Baldrige byter namn

Amerikanska Baldrige National Quality Program byter namn till the Baldrige Performance Excellence Program. Anledning: ordet kvalitet känns förlegat.

  • Annonskod för huvudspalt 3

  • Annonskod för Native 2

Hemligheten bakom lyckade nyetableringar

Det är medarbetarna och deras kunskap som bidrar till att företag lyckas utomlands. Det har Anna Jonsson, företagsekonom som forskat om IKEAs lyckade internationella etableringar, kommit fram till. I sin avhandling Knowlege sharing across boarders – a study in the IKEA world har hon studerat hur möbeljätten med framgång etablerat sig i Ryssland, Kina och Japan.

Uppköp ökar hierarkin

Svenska företag som köps av utländska företag får räkna med att de kommer att förändras. Hierarkin kan öka och det fackliga arbetet försvåras av att många beslut fattas i ett annat land.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.