Centiro Solutions har tagit emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet

Kvalitetsutveckling Centiro Solutions AB har nu fått ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021 vid en ceremoni på företagets huvudkontor i Borås. Utmärkelsen delades ut av utrikeshandelsminister Anna Hallberg, som lovordade företaget.

Centiro Solutions har tagit emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet
Anna Hallberg samt Gustav Stawåsen och Niklas Hedin från Centiro Solutions. Foto: Tommy Holl

Sedan 1992 delar SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till verksamheter som långsiktigt och systematiskt utvecklar sitt kvalitets- och förbättringsarbete på organisationsnivå och därmed når hållbar framgång.

I utvärderingsprocessen blir verksamheterna belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell, som är en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet.

Fem områden avgör

De fem områden som avgör vilka som får utmärkelsen är förmågan att skapa värde med kunder och intressenter, leda för hållbarhet, involvera motiverade medarbetare, utveckla värdeskapande processer samt arbeta med förbättringar och skapa innovationer.

Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

I november blev det klart att Centiro Solutions AB tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2021. Centiro är ett svenskt mjukvaruföretag med huvudfokus att koppla samman och aktivera molnbaserade leverans- och servicenätverk i den digitala världen. Med global hub i Borås och kontor i Storbritannien, Indien, USA, Spanien och Kanada sysselsätter koncernen omkring 500 medarbetare samt har en tillväxt på 30 procent per år.

Domarkommitténs motivering:

”Centiro är en innovatör av molntjänster för hantering av varuflöden inom e-handel, logistik och industri. Ledande företag och varumärken i mer än 175 länder använder deras lösningar. Företaget har en stark tillväxt, god ekonomisk hållbarhet och bidrar därmed till att leda för hållbarhet inom logistikområdet.

För Centiro är medarbetarna företagets viktigaste resurs och stor vikt läggs vid att skapa en kultur där alla känner delaktighet i företagets framgång. Den starka företagskulturen gör att modet finns att utmana traditionella normer och etablerade tillvägagångssätt för att bygga värdeskapande tjänster och processer.

Centiro har genom innovativa lösningar och dedikerade kundteam utvecklat sina processer och arbetssätt på ett unikt sätt och skapat en kundorienterad verksamhetsutveckling som är i världsklass. Centiro är en mycket god förebild och en värdig mottagare av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.”

Ceremoni på företaget

Vid en ceremoni på Centiros huvudkontor har företaget nu fått ta emot utmärkelsen. Den delades ut av utrikeshandelsminister Anna Hallberg, som lovordade företaget.

– I dag hade jag glädjen att dela ut SIQ:s Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Hållbar framgång till Centiro Solutions. Ett företag som ligger i framkant vad gäller modernt ledarskap, hållbarhetsfokus och digitala innovationer. När jag är ute i världen och främjar svenska företag är detta faktorer som bidrar till den positiva bilden av Sverige och som utländska investerare letar efter. Svenska företag ska göra precis som Centiro: konkurrera med kvalitet och hållbarhet och på så sätt bli världsledande och sätta nya standarder, säger Anna Hallberg i en kommentar.

Övriga medverkande vid ceremonin var Anna Nilsson-Ehle, styrelseordförande SIQ, Göran Lundwall, vd SIQ, Anders Mellberg, domarkommitténs ordförande, Niklas Hedin, CEO Centiro Solutions, samt Gustav Stawåsen, CISO, Centiro Solutions.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.